Renginiai

                                                      Renginių planas 2021-2022 m. m.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys

2021-09-01

Arena,

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

Kristina Ežerskienė

Jūratė Normantienė

2.

Padėkos diena Šiluvoje

(IVab kl. mokiniai ir mokytojai)

2021-09-09

Šiluva

Direktorius Robertas Ežerskis

Pavaduotoja ugdymui Jūratė Normantienė

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

Tikybos mokytoja Regina Kumžienė

3.

Sveikatingumo savaitė

2021-09-20/30

Gimnazijos lauko sporto aikštelė

Tomas Gaurylius

Laima Norvilienė

Jūratė Valatkienė

Danilo Garro SDB

4.

Pasaulinė turizmo diena

2021-09-22/24

Geografijos kabinetas (klasės)

Laima Uosytė

Simonas Baliutavičius

5.

Žydų genocido dienos minėjimas

2021-09-23

Istorijos kabinetai (klasės)

Istorijos mokytojai

6.

Europos kalbų diena

2021-09-26

Gimnazija

Užsienio kalbų metodinė grupė

7.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio malda

2021-10 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

Saleziečiai

Sielovados komanda

8.

Pasaulinė muzikos diena

2021-10-01

Gimnazija

Aušra Šlajienė

9.

Mokytojų dienai skirtas renginys

2021-10-05

Gimnazija

Laima Šimulienė

Jūratė Valatkienė

Jūratė Normantienė

10.

Renginys ,,Konstitucija gyvai”

2021-10 mėn.

Istorijos kabinetai (klasės)

Irena Kunšteinienė

11.

Konstitucijos egzaminas

 

2021-10-25

 

Istorijos kabinetai (klasės)

 

Irena Kunšteinienė

Janina Bucevičė

Gitana Ramoškienė

12.

Projektinė veikla “ Mano miestui 230 metų”

2021-11-15/19

Pradinio ugdymo klasės

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

13.

Vakaronė “Kryždirbystės tradicijos Žemaitijoje 5 - 8 kl. gimnazijos mokiniams”

2021-11-24

Gimnazijos aktų salė

Jūratė Valatkienė

Marija Krajinskienė

14.

Vakaronė “Kryždirbystės tradicijos Žemaitijoje 5 - 8 kl. gimnazijos mokiniams”

2021-11-25

Gimnazijos aktų salė

Jūratė Valatkienė

Marija Krajinskienė

15.

Advento vainiko gamyba

2021-12 mėn.

Gimnazijos aktų salė

Tikybos mokytojos, kapelionas Piercarlo Manzo SDB ir klasių vadovai

16.

Projektinė veikla” Žaidžiu žiemos pasaką”

2021-12 mėn.

Mokytojų klasės

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

17.

Meninio skaitymo konkursas

2121-12/2022-01

Gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

18.

IV kl. gimnazistų šimtadienis

2021-02 mėn.

Gimnazija

Regina Kumžienė

Daiva Jurgaitytė

19.

Nacionalinis diktantas

2022-02

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kabinetai ir kt.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

20.

Lietuvių kalbos savaitė

2022-02-16/2022-03-11

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kabinetai ir kt.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

21.

Vakaronė  “Skrynios paslaptys - Užgavėnės 1 - 2 kl. mokiniams”

2021-03-01

 

Gimnazijos aktų salė

 

Jūratė Valatkienė

Marija Krajinskienė

22.

Vakaronė  “Skrynios paslaptys - Užgavėnės 3 - 4 kl. mokiniams”

2021-03-01

Gimnazijos aktų salė

 

Jūratė Valatkienė

Marija Krajinskienė

23.

Kaziuko mugė “Mes žemaite”

2021-03-04

Pradinio ugdymo klasės

Pradinių klasių mokytojos

24.

Konkursas „Raštingiausias mokinys“

2022-03

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kabinetai ir kt.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

25.

“Pi diena”

2021-03-14

Gimnazija

Aurelija Ubartienė

26.

Žemės diena

2021-03-20

Gimnazija

Živilė Gureckienė

27.

Konkursas “ Raštingiausias pradinukas”

2021-04 mėn.

Pradinio ugdymo klasės

I.Batavičienė

B.Narmontienė

L.Narvydienė

R.Šemetienė

28.

Geografijos naktis

2021-04-06

Gimnazija

Laima Uosytė

Simonas Baliutavičius

29.

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija

2021-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

30.

Paskutinio skambučio šventė

2021-05 mėn.

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

Laima Šimulienė

31.

Europos Sąjungos egzaminas

2021-05-08/09

Geografijos kabinetas (klasės)

Laima Uosytė

32.

Padėkos diena

2021-05/06

Gimnazija

Gimnazijos administracija

Metodinių grupių pirmininkai

33.

Gimnazijos bendruomenės šeimos sporto šventė

2021-05-15

Gimnazijos sporto ir  aktų salės, lauko sporto aikštelė

Tomas Gaurylius

Laima Norvilienė

34.

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena

2021-06 mėn.

Gimnazija

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

35.

Patyriminis mokymas  5-8, I-IV klasių mokiniams

2021-2022 m.m.

Išvykos Lietuvoje

Klasių vadovai

36.

Projektinė veikla (IIab klasės)

2021-2022 m.m.

Gimnazija

Lina Mickevičienė

Gražina Narmontienė

Dalykų mokytojai (projektų koordinatoriai)

37. Vertybių diena (1-4 ir 5-8 klasės) 2021-2022 m.m. Gimnazija

Kapelionas

Tikybos mokytojos

Klasių vadovai
38. Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“ 2021-06 mėn. Gimnazija

Prezidentūra

Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Normantienė

 

39.

 

Brandos atestatų įteikimo šventė

2021-07/08 Gimnazija Direktorius Robertas Ežerskis
Atnaujinta: 2022-04-06
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.55 - 10.40
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.45 - 14.30
  • 8. 14.35 - 15.20