Renginiai

                                           RENGINIŲ PLANAS 2020-2021 M.M.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

1.

Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys.

2020-09-01

Arena,

Gimnazija

Kristina Ežerskienė

Ramunė Šemetienė

Simonas Baliutavičius

2.

Konkursas Europos kalbų dienai paminėti ,,Tapk INFLUENCERIU“.

2020-09-11/30

Gimnazijos ,,Facebook” puslapis

Užsienio kalbų metodinė grupė

TVBG prezidentūros nariai

3.

Projektas „BEACTIVE - judėk šokio ritmu 2020“.

2020-09-23/30

2020-09-29

Gimnazijos

 lauko aikštelė

Jūratė Valatkienė

Valdas Dargužis

Aurelija Danupaitė

4.

Tarptautinis projektas „Tyrėjų naktis“.

2020-09-24

Gimnazijos pradinių klasių skyrius (Kalno g. 20)

4a Aistė Mileikienė - koordinatorė

3a Lina Narvydienė

4b Ona Staigienė

5.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio malda.

2020-10 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

Broliai SDB

6.

Mokytojų dienai skirtas renginys.

2020-10-05

Gimnazija

Aurelija Ubartienė

Sonata Krasauskienė

7.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 5 - 8 kl. etnovakaronė „Kryždirbystės tradicijos Žemaitijoje“.

2020-11-25

 

 

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Klasių vadovai

8.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos I - IV gimnazijos kl. etnovakaronė „Kryždirbystės tradicijos Žemaitijoje“.

2020-11-26

 

 

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Klasių vadovai

9.

Gimnazijos jubiliejus.

2020-11 mėn.

Gimnazija

Simonas Baliutavičius,

Metodinių grupių pirmininkai

10.

Adventinis rytmetys gimnazijos mokytojams.

2020-12 mėn.

Gimnazija

Asta Nagienė

Regina Kumžienė

11.

Adventinis rytmetys „Kelias prie prakartėlės“.

2019-12 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

Tikybos mokytojai

12.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas.           

       2021-01-13            

Gimnazija

Socialinių mokslų metodinė grupė

13.

Meninio skaitymo konkursas.

2021-01 mėn.

Gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

14.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.

2021-02 mėn.

Gimnazija

Socialinių mokslų metodinė grupė

15.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 3 - 4 kl. etnopopietė  „Užgavėnių linksmybės ir papročiai“.

2021-02-10

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Klasių vadovai

16.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 1 - 2 kl. etnopopietė „Užgavėnių linksmybės ir papročiai“.

2021-02-11

Gimnazija

Jūratė Valatkienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Klasių vadovai

17.

Nacionalinis diktantas.

2021-02 mėn.

Gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

18.

Lietuvių kalbos savaitė.

2021-2-16 - 2021-03-11

Gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

19.

IV kl. gimnazistų šimtadienis.

2021-02 mėn.

Gimnazija

Laima Šimulienė

Jūratė Normantienė

20.

Nepriklausomybės atkūrimo diena.

2021-03-10

Gimnazija

Socialinių mokslų metodinė grupė

21.

Gavėnios rekolekcijų diena.

2021-03 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

Tikybos mokytojai

22.

Diktanto konkursas „Raštingiausias mokinys“.

2021-03 mėn.

Gimnazija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

23.

Tarptautinės šokio dienos paminėjimas  kartu su Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“.

2021-04-29

Gimnazijos

 lauko aikštelė

Jūratė Valatkienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

24.

Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

2021-05 mėn.

Gimnazija

Kapelionas Piercarlo Manzo SDB

25.

Paskutinio skambučio šventė.

2021-05 mėn.

Gimnazija

Laima Šimulienė

Jūratė Normantienė

26.

Padėkos diena.

2021-05 mėn.

Gimnazija

Simonas Baliutavičius,

Metodinių grupių pirmininkai

27.

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena.

2021-06 mėn.

Gimnazija

Gamtos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

28.

Ugdymo karjerai diena.

2021-06 mėn.

Gimnazija

Valdas Dargužis

Klasių vadovai

29.

Projektinė veikla su dalykų mokytojais.

2021-06 mėn

Gimnazija

Dalykų mokytojai,

Klasių vadovai

30.

Mokslo metų užbaigimo šventė „Citrinos“.

2021-06 mėn.

Gimnazija

Simonas Baliutavičius

31.

Brandos atestatų įteikimo šventė.

2021-07 mėn.

 

Direktorius Robertas Ežerskis

 

Atnaujinta: 2021-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.35 - 15.20
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20