• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
load more hold SHIFT key to load all load all

Gimnazijos šeštokai – jaunieji gidai

Mūsų gimnazijoje Žemaitijos metai įprasminti patyriminio ugdymo projektu „Pasivaikščiojimai po Žemaitijos sostinę – Telšius“. Projekte dalyvavo šeštų klasių mokiniai, o jiems vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Kristina Ežerskienė ir istorijos mokytojas Piercarlo Manzo. Šeštokai keletą savaičių ruošėsi tapti gidais - susibūrę į grupes rinko ir sistemino informaciją apie pasirinktus Telšių miesto objektus, ruošė interviu, kūrė pristatymus.

Projekto pristatymo dieną šeštokai buvo gidai ir mokslo draugams bei svečiams vedė ekskursijas: pristatė Telšių miesto aikštes, katedrą, kunigų seminariją, pirmąsias mokyklas, miesto globėjus, pasakojo apie Rainių kankinius, žydų gyvenimą, supažindino su ženklais miesto grindinyje, kvietė žaisti žaidimą „Pažink Žemaitijos sostinę“.
Patyriminio ugdymo dieną šeštokai baigė po žaliais beržais ant Masčio ežero kranto, kur susėdę į ratą dalinosi mintimis apie mokymąsi kitaip.