• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
load more hold SHIFT key to load all load all

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė Šilinės atlaiduose

Rugsėjo 12 d. į  Šiluvoje vykstančius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus iš visos Lietuvos rinkosi  katalikiškų ugdymo įstaigų bendruomenės, kurios dar dalyvavo ir  festivalyje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“. Festivalio eisenoje mūsų gimnazija  buvo atsakinga už šlovinimą. IV klasių gimnazistai su auklėtojomis,  gimnazijos kapelionas P. Manzo SDB ir tikybos mokytoja R. Kumžienė drauge su kitomis katalikiškomis mokyklomis meldėsi ir giedojo giesmes. Po eisenos gimnazistai kartu su mokytojais, administracijos darbuotojais bei gimnazijos kapelionu kun. E. Kumža  dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo JE vyskupas K. Kėvalas. Homiliją tarsi pašnekesį su vaikais sakęs vysk. K. Kėvalas akcentavo, jog ir Jėzus su savo tėvais keliavo į Jeruzalės šventyklą, kaip dabar mokiniai į Šiluvą, kur daugybė žmonių meldžiasi, ieško paguodos. Šioje šventovėje buvo meldžiamasis ir už mūsų Tėvynės laisvę.

Festivalio „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“ metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurios padėjo geriau pažinti Dievą, save, artimą, bendrai meldžiantis išgyventas  nuoširdus bendrystės jausmas. Kun. S. Bužauskas, kalbėdamas su moksleiviais, paragino niekada nepamiršti trijų žodžių iš „d“: dėkojimas, džiaugsmas ir dovanojimas.