• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
load more hold SHIFT key to load all load all

Respublikinėje konferencijoje – mūsų gimnazijos mokytojų patirtis

2019 m. lapkričio 6 d. Dainų progimnazijoje Šiauliuose vyko respublikinė lietuvių bei užsienio kalbų mokytojų metodinė - praktinė konferencija ,,Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“. Mūsų gimnazijos mokytojai Kristina Ežerskienė ir Piercarlo Manzo konferencijoje pristatė pranešimą „Per patyriminio ugdymo projektą į pažinimo ir atradimo džiaugsmą!“

Konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios aktualios šiandienos mokyklai temos kaip vertinimo bei įsivertinimo strategijos pamokoje, IKT naujovių bei išteklių taikymas, saviraiškus mokinių dalyvavimas ugdymo procese; dalyviai dalinosi mintimis, sukaupta patirtimi, kūrybiškumu bei idėjomis naujiems iššūkiams.