• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
load more hold SHIFT key to load all load all

RAJONINĖ VAKARONĖ „PO ŽEMAITIŠKA PASTOGE“

 
image

Lapkričio mėn.  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje šokio mokytoja Jūratė Valatkienė suorganizavo net dvi etnografines vakarones, skirtas  Žemaitijos 800 - osioms metinėms. Sumanymo tikslas – supažindinti bendruomenę su  Žemaitijos XIX a. kultūra, tradicijomis, papročiais. Taip pat puoselėti Žemaitijos regiono  tradicinius šokius, patiekalus, telkti ir vienyti mokyklų bendruomenes, stiprinti mokinių pagarbą  savo tautos etninėms tradicijoms, papročiams, kalbai.
            Lapkričio 28 d. įvyko  5 – 7 kl.  mokinių etnovakaronė , o lapkričio 29 d. vykęs renginys „Po žemaitiška pastoge“ buvo skirtas Telšių  raj. mokyklų 8 kl. ir I – IV gimnazijos klasių mokiniams. Džiugu, pastarojoje etnovakaronėje dalyvavo net 14 mokinių komandų, t.y. apie 180 dalyvių.
      Visus renginio svečius pasitiko linksmos, šmaikščios, išradingos vedėjos: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos III b kl. mok. Gabrielė Dobrovolskytė ir IV b kl. mok. Gabija Zebleckytė. Joms talkino III a kl. mok. Eimantas Bumblauskas, kuris buvo atsakingas už vakaro šokių muziką.
      Vakaronės pradžioje gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis pasidžiaugė gausiu  dalyviu būriu ir palinkėjo visiems gero šokio, smagių akimirkų ir puikios nuotaikos.  

Visos komandos turėjo atlikti namų darbus – išmokti šokį ar žaidimą bei paruošti žemaitiško patiekalo pristatymą. Pirmoji pasirodė  Telšių „Kranto“ progimnazijos 10 mokinių  komanda, vadovaujama mokytojų:  Lilijos Avyžienės ir Eglės Šilinienės. Svečiai  pašoko šokį „Klecka“, pamokė, kaip žaisti žaidimą su šluota, bei pristatė žemaitišką patiekalą – lašinius.
      Telšių raj. Nevarėnų pagrindinės mokyklos mokinių komanda labai kūrybingai, įdomiai papasakojo apie XIX a. žemaičių moterų ir vyrų tautinius drabužius, smagiai sušoko šokį „Čitijanka“, o mokytojos: Inga Budginienė ir Indrė Kuprijanovienė, pavaišino dalyvius savo paruoštu žemaitišku valgiu – šmakalu.
      Telšių Žemaitės gimnazijos mokinių komanda kartu su mokytoja Rūta Jonkiene parodė, kaip žaisti žaidimą – ratelį „Kurapkytė“ ir sutrypė šokį, pavadinimu „Linksmasis šokis“, bei pristatė žemaitišką patiekalą.
      Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinių komanda atsivežė žemaičių bajorų patiekalą,  pagamintą iš zuikio mėsos ir pademonstravo šokį „Anės polka“. Vėliau visi etnovakaronės dalyviai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje „Žemaičių trobos“, kurią linksmai pravedė „Atžalyno“ mokytojos: Jadvyga Martinkienė ir Dinara Dacienė. Mokytojos stebėjosi, kad jau  žemaitiški žodžiai: „kūtė“, „gongos“ , „klėmbaris“, „obladė“, yra užmiršti ir mokiniams negirdėti.
      Renginio pabaigoje organizatorė mokytoja Jūratė Valatkienė negailėjo gerų žodžių svečiams, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių  5 – 8 kl.  ir I – IV gimnazijos  klasių komandoms, kurios visos puikiai išmoko žemaitiškus šokius: „Patrepsienis:, „Grečinikė“, „Muštinis – priemuštinis“, „Šok, mergele“, „Gyvateris“, „Linksmasis šokis“, „Sulamo valsas“, ir juos pademonstravo vakaronės metu.   Taip pat dėkojo jai  talkinusiems menų, technologijų ir kūno kultūros  metodinės grupės mokytojams: Marijai Krajinskienei, Sauliui Damanskiui, Ligitai Kaziukonei. Nuoširdų ačiū tarė ir muzikos mokytojai Elenai Martinkienei, Valdui Dargužiui bei gimnazijos 5 – 8 kl. ir I – IV  kl. auklėtojoms.
      Ir pabaigai... Mūsų gimnazijos kapelionas Piercarlo Manzo išsakė tokią mintį: „Žemaitėje, to mona bronge žeme, „kaip išsaugot tavo vardą? Tavo vardas – vaikuose!“
       Taigi, galima tvirtinti, kad gausus ir  aktyvus mokinių dalyvavimas vakaronėse teikia didelę viltį, kad gimtojo krašto – Žemaitijos -  tradicijos, papročiai bus išsaugoti ir puoselėjami.