• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archyvas

PO LIETUVIAMS BRANGIAS LENKIJOS ŽEMES

Pirmomis birželio dienomis Viešoji įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija dovanojo kelionę savo geriausiems mokiniams. Į trijų dienų ekskursiją po Lenkijos Mazūrijos žemes išvyko gimnazijos prezidentas, Lietuvos moksleivių parlamento narys, mokslo pirmūnai, respublikinių ir rajoninių olimpiadų prizininkai, aktyvieji renginių organizatoriai ir sportininkai. Moksleivius lydėjo mokytojos L. Uosytė, J. Daukšaitė, K. Būtienė ir D. Jurgaitytė.
Kelionė prasidėjo nuo Seinų miesto, kuriame gyveno ir kunigavo Antanas Baranauskas. Aplankėme jo paminklą ir nuėjome į baziliką, kurios vyskupu buvo A. Baranauskas. Atminties knygoje įrašėme prašymą Dievo malonės mūsų gimnazijos bendruomenei.
Vingiuotais, siaurais, medžiais apaugusiais keliais vykome į „Vilko guolį“, antrojo pasaulinio karo metu buvusią A.Hitlerio būstinę. Nejaukiai atrodė įspūdingo storio samanomis ir žolėmis apaugusios bunkerių sienos. Nedrąsiai, bet visgi ėjome į jų vidų.
Po patirtų įvairiausių įspūdžių norėjosi poilsio. Gyvenome kempinge. Vyresnieji padėjo mažesniesiems statytis palapines. Graži bendra vakarienė, bendri žaidimai ir pašnekesiai rodė kokie draugiški visi buvo.
Rytą išvykome į Šv. Lipkos vienuolyną klausytis vargonų muzikos. Šie vargonai ypatingi tuo, kad grojant juda ant jų esančios figūros. Laukė ilgas kelias iki Malborko.
Atvykę į Malborko pilį, pasiėmėme gidę, kad nepaklystume didžiausioje ir įspūdingiausioje plytinės gotikos pilyje Europoje. Vaikščiojome po menes, kuriose teotonų (kryžiuočių) riteriai rezgė Žalgirio mūšio planus. Įėjome į patalpą, kur buvo įkalintas Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Vienoje menėje buvo knyga į kurią pasirašo įžymūs pasaulio žmonės. Mūsų didelei nuostabai, buvo atverstas puslapis su Lietuvos prezidentės D.Grybauskaitės įrašu Žalgirio mūšio 600 metų sukakties proga.
Artėjome ir mes prie Griunvaldo, prie kiekvienam lietuviui brangaus Žalgirio mūšio lauko. Niekas nemanė, kad galėsime net nakvoti Griunvalde. O tai įvyko. Buvome laimingi, nes pamatėme mūšio lauką naktį. Rytą prie gražaus monumento prisiminėme mūšio chronologiją, matėme griuvėsius koplytėlės, kurioje prieš mūšį meldėsi Vytautas Didysis . Pasižvalgėme po lauką, apylinkes. Graži gamta, bet kiek joje mūsų karžygių kraujo įsigėrę.
Laukė ilgas kelias namo. Visi nuo patirtų įspūdžių buvo pavargę, bet laimingi. Dabar jau geriau įsivaizduos tas vietas, kuriose Lietuvos didžiavyriai kovojo ir puoselėjo lietuvybę.
Kelionėje daug žinių pateikė nenuilstanti mokytoja L.Uosytė.
Dėkojame gimnazijos direktoriui R.Ežerskiui, gerajam kapelionui J.Šiuriui už tokią turiningą kelionę. Mokiniai tai įvertino ir buvo šaunūs turistai.

Nuaidėjo paskutinis skambutis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje gegužės 27 dieną vyko Paskutinio skambučio šventė. Ji prasidėjo Šv. Mišiomis mokyklos koplyčioje. Po jų abiturientai skubėjo į paskutinę klasės auklėtojos Jūratės Normantienės pamoką. Vėliau pirmokai pakvietė ketvirtokus gimnazistus į kiemą, kur pasodino medelį. Tegul jis auga ir žaliuoja!

Toliau šventė tęsėsi aktų salėje. Direktoriaus įsakymą dėl leidimo laikyti brandos egzaminus perskaitė mokytojų tarybos sekretorė Aurelija Ubartienė. Dvyliktokus sveikino gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis, prelatas Juozas Šiurys, buvusios pradinių klasių mokytojos Birutė Narmontienė, Ingrida Batavičienė, mokinių parlamento atstovas Jonas Kniuras. Savo vyresniems draugams sėkmės laikant egzaminus linkėjo ir trečiokai gimnazistai.

Brangius ir mylimus dvyliktokus iš mokyklos išlydėsime žiedais nuklotu keliu, skambant paskutinio mokyklinio valso garsams...

Sėkmingo skrydžio!..

Suskamba giesmių giesmė...

Pasak Mindaugo Malinausko SJ, Marijos litanija, kuria jau XII amžiuje buvo meldžiamasi, kilo iš Visų šventųjų litanijos. Jau IX amžiuje Visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai: šventoji Marija, Dievo Gimdytoja ir Mergelių Mergelė. Bėgant amžiams įsigalėjo paprotys Visų šventųjų litanijoje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kol galiausiai susiformavo savarankiška Marijos litanija.
Labiausiai paplito dvi Marijos Litanijos: Venecijos ir Loreto, pastaroji yra mums dabar gerai žinoma. Paprastai litanija giedama gegužės mėnesį ne tik privačiai, bet ir viešai bažnyčioje. Svarbiausiai Marijos litanijos dalis yra kreipiniai į Mariją, paminint jos titulus.
Kiekvieną gegužės rytą prieš pamokas Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovybė ir energingasis kapelionas Juozas Šiurys gieda Marijos litaniją.

Ekologinis žygis

Birželio pirmąją dieną visi gimnazijos mokiniai galėjo dalyvauti žygyje aplink Masčio ežerą. Kelionei vadovavo mokytoja Laima Uosytė, kuri įdomiai pasakojo apie Masčio ežerą bei jo kraštovaizdį. Tik keliaudami supratome, koks jis didelis. Telšių Mastis turi net septynias įlankas su kuriomis susipažinome eidami. Ežero pakrantės intensyviai tvarkomos.bet buvo vietų, kuriose pasijutome tarsi miške. Tai tik dar labiau paįvairino žygį! Pakrantės, esančios toliausiai nuo miesto centro, privertė pasijusti tarsi kitame krašte - keliavome žvyruotais kaimo keliukais.
Po ilgos kelionės, kuri pareikalavo ne vien jėgų, bet ir ištvermės, pagaliau priėjome „Alkos“ muziejų susėdę prisiminėme linksmus atsitikimus, mokytojos pasakojimus. Geriausiai atsakę į klausymus buvo apdovanoti prizais! Mokiniai ir mokytojai buvo pavargę, bet laimingi, nes žygis aplink Masčio ežerą padėjo įdomiai praleisti dieną, suteikė daug naujų žinių. Svarbiausia supratome, kokį perlą mes, Telšių gyventojai, turime miesto centre.

Gimnazistai lankėsi Brėmene

Balandžio viduryje grupė Vincento Borisevičiaus gimnazijos II ir III klasių mokinių, lydimų vokiečių kalbos mokytojos Vilijos Juknevičienės, lankėsi Vokietijoje, kur tobulino vokiečių kalbos žinias, aplankė Brėmeno ir Oldenburgo miestų įžymybes.
Skridome lėktuvu iš Rygos, tad net nepajutome, kaip atsidūrėme Brėmene. Po poros valandų skrydžio ir pusvalandžio kelionės traukiniu jau vaikščiojome po Oldenburgą, kur mus itin svetingai priėmė ponios Giselos ir pono Erhardo Hoch šeima. Jų namuose radome ne tik nakvynę, bet ir sočius pusryčius, su meile paruoštą vakarienę (kasdien buvome lepinami ir desertu...). Ponia Hoch lydėjo mus ir ekskursijose, malonu ir šilta buvo vakarais su šeima bendrauti prie židinio. Prie mūsų prisijungė ir kaimynų pora, taip pat šeimininkų draugė ponia Linda, kilusi iš Anglijos ir Oldenburge dirbanti vertėja. Įspūdžių begalės. Aplankėme labai turtingą eksponatais Übersee muziejų. Tai tarptautinio lygio Brėmeno gamtos, etnografijos ir prekybos muziejus, saugantis lobius, kuriuos Brėmeno pirkliai sugabeno į miestą iš viso pasaulio.

Skaityti daugiau...

Kryžiaus kelias Telšiuose

„Kryžiaus kelias“ – vienas būdų bažnyčioje prisiminti Kristaus kančią, ėjimą į Golgotą ir mirtį ant kryžiaus, tokiu būdu pagerbiant Jėzų Kristų, bandant suprasti, kiek Dievas padarė per savo sūnų, kiek jis kentėjo“, - DELFI sakė pranciškonų vienuolis, Vilniaus Bernardinų parapijos kunigas Andrius Nenėnas.

Katalikų bažnyčiose Didįjį penktadienį vyksta Kristaus kančios istorija, pagerbiamas kryžius.

Didžiojo penktadienio popietę Telšiuose surengta Kryžiaus Kelio procesija, kurioje dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, kunigai ir tikintieji. Ši procesija ėjo nuo Mažosios bažnytėlės į Katedrą centrine miesto gatve.

Džiugu, kad dalyvavo nemažai tikinčiųjų.