• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kryžiaus kelias Telšiuose

„Kryžiaus kelias“ – vienas būdų bažnyčioje prisiminti Kristaus kančią, ėjimą į Golgotą ir mirtį ant kryžiaus, tokiu būdu pagerbiant Jėzų Kristų, bandant suprasti, kiek Dievas padarė per savo sūnų, kiek jis kentėjo“, - DELFI sakė pranciškonų vienuolis, Vilniaus Bernardinų parapijos kunigas Andrius Nenėnas.

Katalikų bažnyčiose Didįjį penktadienį vyksta Kristaus kančios istorija, pagerbiamas kryžius.

Didžiojo penktadienio popietę Telšiuose surengta Kryžiaus Kelio procesija, kurioje dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, kunigai ir tikintieji. Ši procesija ėjo nuo Mažosios bažnytėlės į Katedrą centrine miesto gatve.

Džiugu, kad dalyvavo nemažai tikinčiųjų.