• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Suskamba giesmių giesmė...

Pasak Mindaugo Malinausko SJ, Marijos litanija, kuria jau XII amžiuje buvo meldžiamasi, kilo iš Visų šventųjų litanijos. Jau IX amžiuje Visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai: šventoji Marija, Dievo Gimdytoja ir Mergelių Mergelė. Bėgant amžiams įsigalėjo paprotys Visų šventųjų litanijoje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kol galiausiai susiformavo savarankiška Marijos litanija.
Labiausiai paplito dvi Marijos Litanijos: Venecijos ir Loreto, pastaroji yra mums dabar gerai žinoma. Paprastai litanija giedama gegužės mėnesį ne tik privačiai, bet ir viešai bažnyčioje. Svarbiausiai Marijos litanijos dalis yra kreipiniai į Mariją, paminint jos titulus.
Kiekvieną gegužės rytą prieš pamokas Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovybė ir energingasis kapelionas Juozas Šiurys gieda Marijos litaniją.