• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nuaidėjo paskutinis skambutis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje gegužės 27 dieną vyko Paskutinio skambučio šventė. Ji prasidėjo Šv. Mišiomis mokyklos koplyčioje. Po jų abiturientai skubėjo į paskutinę klasės auklėtojos Jūratės Normantienės pamoką. Vėliau pirmokai pakvietė ketvirtokus gimnazistus į kiemą, kur pasodino medelį. Tegul jis auga ir žaliuoja!

Toliau šventė tęsėsi aktų salėje. Direktoriaus įsakymą dėl leidimo laikyti brandos egzaminus perskaitė mokytojų tarybos sekretorė Aurelija Ubartienė. Dvyliktokus sveikino gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis, prelatas Juozas Šiurys, buvusios pradinių klasių mokytojos Birutė Narmontienė, Ingrida Batavičienė, mokinių parlamento atstovas Jonas Kniuras. Savo vyresniems draugams sėkmės laikant egzaminus linkėjo ir trečiokai gimnazistai.

Brangius ir mylimus dvyliktokus iš mokyklos išlydėsime žiedais nuklotu keliu, skambant paskutinio mokyklinio valso garsams...

Sėkmingo skrydžio!..