• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PO LIETUVIAMS BRANGIAS LENKIJOS ŽEMES

Pirmomis birželio dienomis Viešoji įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija dovanojo kelionę savo geriausiems mokiniams. Į trijų dienų ekskursiją po Lenkijos Mazūrijos žemes išvyko gimnazijos prezidentas, Lietuvos moksleivių parlamento narys, mokslo pirmūnai, respublikinių ir rajoninių olimpiadų prizininkai, aktyvieji renginių organizatoriai ir sportininkai. Moksleivius lydėjo mokytojos L. Uosytė, J. Daukšaitė, K. Būtienė ir D. Jurgaitytė.
Kelionė prasidėjo nuo Seinų miesto, kuriame gyveno ir kunigavo Antanas Baranauskas. Aplankėme jo paminklą ir nuėjome į baziliką, kurios vyskupu buvo A. Baranauskas. Atminties knygoje įrašėme prašymą Dievo malonės mūsų gimnazijos bendruomenei.
Vingiuotais, siaurais, medžiais apaugusiais keliais vykome į „Vilko guolį“, antrojo pasaulinio karo metu buvusią A.Hitlerio būstinę. Nejaukiai atrodė įspūdingo storio samanomis ir žolėmis apaugusios bunkerių sienos. Nedrąsiai, bet visgi ėjome į jų vidų.
Po patirtų įvairiausių įspūdžių norėjosi poilsio. Gyvenome kempinge. Vyresnieji padėjo mažesniesiems statytis palapines. Graži bendra vakarienė, bendri žaidimai ir pašnekesiai rodė kokie draugiški visi buvo.
Rytą išvykome į Šv. Lipkos vienuolyną klausytis vargonų muzikos. Šie vargonai ypatingi tuo, kad grojant juda ant jų esančios figūros. Laukė ilgas kelias iki Malborko.
Atvykę į Malborko pilį, pasiėmėme gidę, kad nepaklystume didžiausioje ir įspūdingiausioje plytinės gotikos pilyje Europoje. Vaikščiojome po menes, kuriose teotonų (kryžiuočių) riteriai rezgė Žalgirio mūšio planus. Įėjome į patalpą, kur buvo įkalintas Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Vienoje menėje buvo knyga į kurią pasirašo įžymūs pasaulio žmonės. Mūsų didelei nuostabai, buvo atverstas puslapis su Lietuvos prezidentės D.Grybauskaitės įrašu Žalgirio mūšio 600 metų sukakties proga.
Artėjome ir mes prie Griunvaldo, prie kiekvienam lietuviui brangaus Žalgirio mūšio lauko. Niekas nemanė, kad galėsime net nakvoti Griunvalde. O tai įvyko. Buvome laimingi, nes pamatėme mūšio lauką naktį. Rytą prie gražaus monumento prisiminėme mūšio chronologiją, matėme griuvėsius koplytėlės, kurioje prieš mūšį meldėsi Vytautas Didysis . Pasižvalgėme po lauką, apylinkes. Graži gamta, bet kiek joje mūsų karžygių kraujo įsigėrę.
Laukė ilgas kelias namo. Visi nuo patirtų įspūdžių buvo pavargę, bet laimingi. Dabar jau geriau įsivaizduos tas vietas, kuriose Lietuvos didžiavyriai kovojo ir puoselėjo lietuvybę.
Kelionėje daug žinių pateikė nenuilstanti mokytoja L.Uosytė.
Dėkojame gimnazijos direktoriui R.Ežerskiui, gerajam kapelionui J.Šiuriui už tokią turiningą kelionę. Mokiniai tai įvertino ir buvo šaunūs turistai.