• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Su galinga rožančiaus malda....


Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Visą mėnesį kalbamas Rožinis. Pirmąjį rytą VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai kalbėjo Šv. Mergelės Marijos rožinį. Ta proga gimnazijoje svečiavosi JE Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kuris pašventino Marijos, šeimos Karalienės, paveikslą ir kryžių bei kartu meldėsi. Be to, mokykloje svečiavosi ir švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė bei vyr. specialistė Irena Petrauskienė.

Pasak gimnazijos direktoriaus, už šias dvasines ir materialines dovanas esame dėkingi mūsų kapelionui Juozui Šiuriui.

Rožinio šventę „papuošė“ gimnazijos choras ir muzikantų kapela.

 Elena Martinkienė