• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atminimo šviesoje

   Per visus savo gyvavimo metus kiekvieną sausio 13-tąją - šiemet jau dvidešimtą - atkurtosios Nepriklausomybės mūsų Tėvynėje bendraamžė Vincento Borisevičiaus gimnazija prisipildo žvakių liepsnelių atminimo šviesos… O kad šitie meilės gimtajai žemei žiburėliai suspindėtų kiekvieno šios mokyklos bendruomenės nario ir praeinančio pro nušvitusius mokyklos langus širdyse!..
   Ankstų rytą gimnazijoje, kiekviename lange blyksint žvakelėms, vyksta Sausio 13-osios įvykių dvidešimtmečio paminėjimas. Iškilminga šios mokyklos jaunųjų jūrų šaulių rikiuotė. Ekrane - tos siaubo nakties vaizdai, skamba gimnazistų Ingridos Narmontaitės (III a klasė) ir Donato Dambrausko (III b klasė) atliekama Eurikos Masytės daina „Laisvė“. III a ir III b gimnazijos klasių skaitovai, nors ir nepatyrę 1991-ųjų sausio žiaurumų, visa širdimi kreipiasi į kiekvieną iš tų, kurie žuvo sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams Vilniuje užimant Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, beldžiasi į čia susirinkusiųjų protus, sąžinę ir jausmus - ekrane regimi nenujautusių dar savo lemties žuvusiųjų veidai… Tai skaitovų kartu su mokytoja Elena Šidlauskiene parengta kompozicija „Kad šventoji viltis čia ateitų…“ Gimnazijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys pakviečia šio renginio dalyvius pasimelsti už savo gyvybę dėl mūsų Laisvės paaukojusius, už nepriklausomą Lietuvą - vienintelę brangią Tėvynę… Renginyje dalyvavęs Žemaitijos šaulių rinktinės vadas Vaclovas Ringys, Sausio 13-ąją pats gynęs Laisvę, papasakoja savo prisiminimus. Baigiamasis renginio akordas - gimnazijos direktoriaus Roberto Ežerskio žodis.
   Ši diena gimnazijai ypatinga: jei nebūtų apginta Laisvė, katalikiškoji mokykla vos gimusi būtų pasmerkta žūčiai, kaip ir tikėjimo laisvė, kaip ir daug kas… Tik ar sugebam tai įvertinti? Ar sugebėsime tai, kas krauju išpirkta, saugoti?..