• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Laisvės liepsna

Kas mes šiandien būtume be Jų, stovėjusių anomis tragiškomis dienomis prie Seimo ir Televizijos bokšto, Lietuvos televizijos ir radijo pastatų, nesudrebėjusių prieš sovietų tankus ir šarvuočius su malda ir daina lūpose, su viltimi širdy... Kas mes būtume be jų? Be šitos galingos iš tūkstantmetės Lietuvos istorijos glūdumos išnyrančios ir miglotos ateities ūkuose ištirpstančios vėlių procesijos… Kas mes būtume šiandien? Dek, laisvės liepsna, dek, uždegta aną šaltą sausio tryliktosios naktį keturiolikos žuvusiųjų krauju, dek mūsų širdyse dabar ir visados, dabar ir visados...

Su tokiomis mintimis į Telšių VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnaziją rinkosi 10 -12 klasių mokiniai. Čia vyko respublikinio konkurso „Laisvės liepsna“ rajoninis turas, kuriame dalyvavo septynios komandos iš įvairių Telšių rajono mokyklų. Konkurso organizatoriai – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija. Liepsnojant simboliniam laužui, jautriai ir įtaigiai 1991 m. sausio 13-osios įvykius susirinkusiems mokiniams ir mokytojams priminė Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių literatūrinė kompozicija (mokytoja Elena Šidlauskienė).
Mokinių komandos turėjo parodyti istorines žinias apie Lietuvos laisvės siekius, 1990 m. kovo 11-osios akto paskelbimo aplinkybes, pastangas įtvirtinti Lietuvos valstybę iki Maskvos lemtingo 1991m. rugpjūčio pučo, likvidavusio Sovietų Sąjungą. Be to, meniškai, prisimenant muziką, šokį, raiškų žodį, atskleisti tragiškuosius Sausio 13- osios įvykius. Komandų nariai varžėsi istorijos žinių konkurse, piešė plakatus. Moksleivių žinias ir gebėjimus vertino reikli ir kompetentinga komisija: istorikas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Juška (komisijos pirmininkas), istorikas Vaclovas Vaičekauskas, VRM Regionų plėtros skyriaus Telšių apsk. poskyrio viršininkas, doc. Remigija Vaitkutė, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dėstytoja, ir Kristina Saudargienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.
Užduotis geriausiai atliko Telšių ,,Germanto“ vidurinės mokyklos komanda (mokytoja Diana Balnionienė). Ji ir tapo nugalėtoja. Antroji vieta atiteko Telšių ,,Džiugo“ vidurinės mokyklos komandai (mokytojos Vida Urlovaitė ir Vilma Žutautienė), trečioji - Žemaitės gimnazijos ketvirtokų komandai (mokytoja Vilija Vaičiulienė).
Laisvės liepsna širdy ir atmintis jungia mus dabar ir per amžius. Liepsnok, laisvės liepsna, liepsnok...