• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2011 - DIEVO GAILESTINGUMO METAI

  2010 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkę į Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje, nusprendė 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais.

   Vyskupai ragina per šiuos metus suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo istorija.

  Ta proga sausio 24 d. mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi į rytmetį, skirtą Dievo Gailestingumo metams. Gimnazijos kapelionas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslą, gimnazistai skaitė maldas ir giedojo giesmes. Prelatas Juozas Šiurys ir direktorius Robertas Ežerskis kvietė visą bendruomenę rinktis maldai kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį.