• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Malda už mirusius artimuosius

Spalio 28 dieną prieš pamokas paskutinį kartą mūsų bendruomenė kalbėjo Švč. Mergelės Marijos rožinio maldą. Po jos smuiku atliekama liūdna melodija (smuikininkė IIIa kl. mokinė Karina Augucevičiūtė) mums priminė, kad artėja Visų Šventųjų diena ir Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo, susikaupimo diena. IIIa kl. mokiniai V. Kasparavičiūtė, R. Stankevičius, K. Augucevičiūtė, J. Čiutytė kvietė pamąstyti apie gyvenimo laikinumą, mirtį. Skambėjo aštuntokių atliekama lietuvių liaudies daina „Našlaitėlė“. Už mirusiuosius sukalbėjome „Amžiną atilsį“. Po to prelatas J. Šiurys padėkojo už nuoširdžią maldą visą spalio mėnesį, jautrumą ir pakvietė ant savo mirusių artimųjų kapų ne tik padėti gėlės žiedą, uždegti žvakelę, bet ir išklausyti šv. Mišias, pasimelsti. Tokią galimybę turėjome visi, nes spalio paskutinį sekmadienį Katedroje vėl mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose.