• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LKMA dienos Telšiuose

Sausio 16-17 dienomis I-IV gimn. klasių mokiniams ir mokytojams vyko seminaras - diskusija ƒ„Pasaulėžiūriniai istorinių ir filologinių tyrimų aspektai“, kurį organizavo Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA). Seminarą pradėjo jos prezidentas Paulius Vaidotas Subačius, kuris trumpai papasakojo apie šią akademiją.
Pirmąją dieną išklausytos humanitarinių mokslų daktaro Dariaus Barono mintys. Jis analizavo baltų gyvenimą IX-XIIa. Antrasis pranešėjas, humanitarinių mokslų daktaras Liudas Jovaiša, tyrinėjantis Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją, atsakė į klausimus, kas yra istorijos šaltinis, kaip turėtų dirbti istorikas profesionalas, akademikas.
Antrąją dieną bendravo Gabrielė Gailiūtė – A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantė, dirbanti vertėja. Ji su klausytojais diskutavo, kam reikalingas menas, kodėl religingas žmogus geriau suvokia literatūrą. Tekstologija – tai Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Vaidoto Subačiaus pranešimo tema. Svečias, remdamasis lietuvių literatūros pavyzdžiais, įdomiai pristatė savo tyrinėjimų objektą.