• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Maironiečiai tęsia veiklą

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos maironiečiai, vadovaujami mokytojos Gražinos Narmontienės, pakvietė savo draugus į susitikimą. Jame dalyvavo mokiniai iš Telšių ,,Džiugo“ vidurinės (vadovė A. Ramančauskienė), Eigirdžių (vadovė D. Juškienė) bei Viešvėnų (vadovė A. Adomaitienė) pagrindinių mokyklų. Šventė vyko mokyklos koplytėlėje. Visi vaikai prisistatė – dainavo, deklamavo, pasakojo apie nuveiktus darbus. Artimiau susipažinę maironiečiai išklausė žemaičių krašto poetės Ievos Sigitos Naglienės minčių apie rašytojo Just. Marcinkevičiaus kūrybą, kuri darė įtaką tautos likimui. Be to, poetė skaitė keletą savo eilėraščių ir atsakė į klausimus. Gimnazijoje svečiavosi ir Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius J. Petrauskas, kuris kartu su maironiečiais trečią kartą skaito lietuvių klasiką Maironį. Abiturientė Dovilė Sausdrovaitė dainavo pagal S. Nėries, Just. Marcinkevičiaus eiles. Aptartas veiklos planas. Balandžio 21 dieną planuojama vykti į Trakus, kur vyks Jurginės, poezijos konkursas ,,Pavasario balsai".