• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko Kovo 11-osios minėjimas. Renginį vedė gimnazistai Brigita Tamošauskaitė, Gintarė Raibužytė, Valentas Mika. Su šia prasminga mums, lietuviams, švente sveikino prelatas Juozas Šiurys. Pianinu skambino Edita Pliuskytė (IIIa gimn. kl.), o dainą ,,Noriu lėkt“ atliko Juozapas Rimeika (IVb gimn. kl.). Mokykloje svečiavosi Telšių rajono vyriausiasis architektas Algirdas Žebrauskas, kuris papasakojo Žemaitijos krašto istoriją, pristatė naujausius Telšių miesto statinius.