• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Žemaičių giesmės – prasminga malda

Kiekvienais metais per gavėnią mūsų gimnazijoje yra giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai". Šiemet kovo 20 dieną aktų salėje rinkosi 6a, 7b, 8a, 8b, Ia gimn., Ib gimn., IIa gimn., IIb gimn. klasių mokiniai kartu su mokytojais, mokyklos vadovais ir kapelionu Juozu Šiuriu.
Prieš bendrą maldą gimnazijos mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė visų vardu pasveikino prelatą J. Šiurį vardo dienos proga ir palinkėjo gražių susitikimų su mokiniais, kantrybės ir Dievo palaimos.
„Žemaičių Kalvarijos kalnai“, prelato žodžiais tariant, labai prasminga malda, kurioje apmąstomas Kristaus kančios kelias, todėl būtinas susikaupimas ir pagarba.