• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jurginės Trakuose

Ankstų balandžio 21 dienos rytą Telšių rajono maironiečiai iš Eigirdžių (vadovė D. Juškienė), Viešvėnų (vadovai A. Adomaitienė ir J. Petrauskas) pagrindinių mokyklų ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (vadovė G. Narmontienė) skubėjo į Jurginių sambūrį. Šiemet jis vyko Trakuose.
Aplankę Senuosius Trakus – Vytauto Didžiojo gimtinę - išklausėme šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Tada rinkomės į Trakų kultūros rūmus. Mus sveikino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės atstovai, Kauno VDU profesoriai. Žiūrėjome meninę programą. Pasirodė ne tik mokiniai, bet ir Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų choras. Čia vyko ir poezijos konkurso „Pavasario balsai“ aptarimas, laureato ir prizininkų paskelbimas bei prof. Vandos Zaborskaitės premijų įteikimas.
Pasivaišinę kareiviška koše, patraukėme į Trakų pilį, kur turėjome puikią galimybę ją apžiūrėti. Pamatėme daug vertingų lietuvių kultūros eksponatų, grožėjomės nuostabia gamta.
Apžiūrėję turtingą Trakų žemę, geriau suprantame poetą Maironį, kodėl jis XIX a. pabaigoje prabilo: „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai...“.