• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iš širdies sklindantis dėkingumas

Motinų dėka keliaujame savo gyvenimo keliu. Mes daug ko dar nežinome, nemokame, bet vienas ,,žinojimas“ giliai įrėžtas į mintis ir širdis: svarbiausias žmogus pasaulyje yra mama… ,,Mama“ - toks artimas ir šiltas žodis - mieliausias ir brangiausias. Kokia galia ir meilė sutelpa jame!
Pirmąjį gegužės sekmadienį šis žodis tampa ypač svarbus - skubame sveikinti mamą - jai parodyti ypatingą dėmesį. Nešini gėlių žiedais, svarstome, ko palinkėsime mamai, kaip jai padėkosime.. Svarbiausia - iš širdies sklindantis dėkingumas. O juk mamoms tiek daug gražiausių žodžių pasakyti reikėtų ne kartą per metus, o kasdien, kol jos šalia, kol jaučiame jų artumą.
Tad šios šventės proga ir maži, ir dideli savo motinoms- tebesančioms ir nebesančioms - garsiai ar mintyse pasakykime: ačiū, mama, už meilę, už rūpinimąsi, ačiū už stebuklingas vaikystės dienas, už kiekvieną būties akimirką, ačiū už globojančias tavo rankas, už nuolat atleidžiančią širdį, ačiū, kad parodei, koks nuostabus Dievo sukurtas pasaulis… Atleisk mums už liūdesį, skausmą, patirtą dėl mūsų kaltės… Tavo širdies plakimas amžiams sujungtas su tavo vaikų širdžių plakimu… Tegu ši pavasario pirmosiomis gėlėmis ir Tavo vaikų meile pražydusi Motinos šventė pradžiugina Tave - mūsų šeimos Gerąją Dvasią - Globėją, Guodėją, Stiprintoją…