• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nuoširdi malda

Marija, Švč. Mergelė ir Dievo Motina, yra pilna Dievo meilės ir malonės. Kas Ją pažįsta ir gerbia, tas artėja prie Dievo, žmonijos išganymo. Todėl mūsų gimnazijos bendruomenė kiekvieną gegužės mėnesio rytą, prieš pamokas, kartu su kapelionu Juozu Šiuriu ir direktoriumi Robertu Ežerskiu gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją. Maldomis ir giesmėmis kreipdamiesi į Švč. Mergelę Mariją, tikime, kad būsime išklausyti. Juk „ kas Mariją – tą gražiausią ir nuostabiausią Dievo meilės ir galybės kūrinį – gerbia, myli, tas išskirtiniu būdu garbina Viešpatį Dievą“ (Eugen von Marzenol).