• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2011-2012 m.m. archyvas

Šventinis koncertas

Saulėtą trečiadienio pavakarę gimnazijos mokinių mamos, tėveliai rinkosi aktų salėje. Čia vyko šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai. Renginį vedė IIIb klasės mokinės Gintarė Raibužytė, Brigita Tamošauskaitė ir IIb klasės mokinys Jonas Kniuras. Nuoširdų sveikinimo žodį mamoms tarė prelatas Juozas Šiurys. Jis pabrėžė, kad svarbiausias ir brangiausias žmogus žemėje yra motina, ir visus pakvietė sekmadienį pasimelsti už gyvas bei mirusias mamas. Skambėjo mokinių, kuriuos ruošė mokytojai Kristina Būtienė, Elena Martinkienė, Gintaras Vaitkaitis, atliekamos dainos. Šokėjai, vadovaujami mokytojos Jūratės Valatkienės, pašoko keletą šokių. Pabaigoje gimnazijos direktorius R. Ežerskis padėkojo ir apdovanojo aktyviausias mamas.
Nuoširdžiai dėkojame mamoms, tėveliams, suradusiems darbų sūkuryje laisvą valandėlę pabūti mūsų gimnazijoje. Tegul visi – ir maži, ir dideli – jaučia amžiną motinos meilę. Linkime šiltų švenčių!

Iš širdies sklindantis dėkingumas

Motinų dėka keliaujame savo gyvenimo keliu. Mes daug ko dar nežinome, nemokame, bet vienas ,,žinojimas“ giliai įrėžtas į mintis ir širdis: svarbiausias žmogus pasaulyje yra mama… ,,Mama“ - toks artimas ir šiltas žodis - mieliausias ir brangiausias. Kokia galia ir meilė sutelpa jame!
Pirmąjį gegužės sekmadienį šis žodis tampa ypač svarbus - skubame sveikinti mamą - jai parodyti ypatingą dėmesį. Nešini gėlių žiedais, svarstome, ko palinkėsime mamai, kaip jai padėkosime.. Svarbiausia - iš širdies sklindantis dėkingumas. O juk mamoms tiek daug gražiausių žodžių pasakyti reikėtų ne kartą per metus, o kasdien, kol jos šalia, kol jaučiame jų artumą.
Tad šios šventės proga ir maži, ir dideli savo motinoms- tebesančioms ir nebesančioms - garsiai ar mintyse pasakykime: ačiū, mama, už meilę, už rūpinimąsi, ačiū už stebuklingas vaikystės dienas, už kiekvieną būties akimirką, ačiū už globojančias tavo rankas, už nuolat atleidžiančią širdį, ačiū, kad parodei, koks nuostabus Dievo sukurtas pasaulis… Atleisk mums už liūdesį, skausmą, patirtą dėl mūsų kaltės… Tavo širdies plakimas amžiams sujungtas su tavo vaikų širdžių plakimu… Tegu ši pavasario pirmosiomis gėlėmis ir Tavo vaikų meile pražydusi Motinos šventė pradžiugina Tave - mūsų šeimos Gerąją Dvasią - Globėją, Guodėją, Stiprintoją…

Šeimos sporto šventė

Antrus metus mokytoja Ramunė Šemetienė organizavo 2b klasės mokiniams ir jų artimiesiems sporto šventę. Dalyviai, suskirstyti į komandas, turėjo sugalvoti savo pavadinimą ir šūkį. „Pirmūnų“ ir „Saulučių“ komandos buvo linksmos ir šaunios. Sportininkai labai stengėsi atlikti nuotaikingas estafetes. Vėliau jie buvo apdovanoti „auksiniais“ medaliais ir saldainiais. O Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas G. Apūkas klasės bendruomenei padovanojo sieninį laikrodį. Renginio tikslas – suvienyti ir būrin sukviesti ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius – pasiektas. Juk tėvai turėjo puikią galimybę kartu su savo vaiku ne tik pasivaržyti, bet ir patirti daug gerų emocijų.

Nuotaikinga vakaronė

Pirmą kartą neseniai mūsų gimnazijos salėje vyko vakaronė „Pasidžiaukime kartu“, kurią rengė pradinių klasių mokytojos. Jos tikslas – stiprinti gimnazijos bendradarbiavimą su tėvais. Renginyje dalyvavo mokytojai, mokiniai, jų tėveliai ir seneliai. Idėja sukviesti tris kartas – vaikus, tėvelius ir senelius – kilo atsiliepiant į Savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus rekomendacijas. Tikimasi, kad visiems patikusi nuotaikinga šventė taps tradicinė.

Inkilai paukšteliams

Žemės dieną Telšių buities muziejaus sode IIb gimn. klasės mokiniai kartu su pavaduotoja Elena Martinkiene į medžius įkėlė net 20 inkilų. Juos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams Broniaus Tenio iniciatyva padarė mokyklos meistrai.

Jurginės Trakuose

Ankstų balandžio 21 dienos rytą Telšių rajono maironiečiai iš Eigirdžių (vadovė D. Juškienė), Viešvėnų (vadovai A. Adomaitienė ir J. Petrauskas) pagrindinių mokyklų ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (vadovė G. Narmontienė) skubėjo į Jurginių sambūrį. Šiemet jis vyko Trakuose.
Aplankę Senuosius Trakus – Vytauto Didžiojo gimtinę - išklausėme šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Tada rinkomės į Trakų kultūros rūmus. Mus sveikino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės atstovai, Kauno VDU profesoriai. Žiūrėjome meninę programą. Pasirodė ne tik mokiniai, bet ir Generolo Jono Žemaičio karo akademijos kariūnų choras. Čia vyko ir poezijos konkurso „Pavasario balsai“ aptarimas, laureato ir prizininkų paskelbimas bei prof. Vandos Zaborskaitės premijų įteikimas.
Pasivaišinę kareiviška koše, patraukėme į Trakų pilį, kur turėjome puikią galimybę ją apžiūrėti. Pamatėme daug vertingų lietuvių kultūros eksponatų, grožėjomės nuostabia gamta.
Apžiūrėję turtingą Trakų žemę, geriau suprantame poetą Maironį, kodėl jis XIX a. pabaigoje prabilo: „Pilis, tu tiek amžių praleidai garsiai...“.