• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2011-2012 m.m. archyvas

Popietė ,,Protų mūšis“

Kovo 23 dieną po pamokų į salę rinkosi 5-6 klasių mokiniai. Čia vyko popietė „Protų mūšis“, kurią organizavo 6b klasės mokiniai (vadovė Ligita Kumžienė). Kiekviena komanda, kuriai atstovavo klasės „protai“, parengė prisistatymą, šūkį, pasipuošė emblemomis, net sukūrė savo stilistinę aprangą, atspindinčią komandos pavadinimą, iš anksto sugalvojo po vieną klausimą priešininkų komandoms. Renginyje mokiniai atliko improvizacinių užduočių, atsakinėjo į klausimus. Vaikai ne tik parodė išmonę, išradingumą, bet ir sužinojo daug naujų dalykų. Be to, kiekvienas turėjo galimybę atsakyti į pateiktus klausimus, nes tai buvo viena iš renginio taisyklių. Taip vaikai mokėsi atsakomybės už save ir komandą. Popietės pabaigoje mokiniams įteikti padėkos raštai ir saldžios dovanėlės, kurios stiprina atmintį.

Žemaičių giesmės – prasminga malda

Kiekvienais metais per gavėnią mūsų gimnazijoje yra giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai". Šiemet kovo 20 dieną aktų salėje rinkosi 6a, 7b, 8a, 8b, Ia gimn., Ib gimn., IIa gimn., IIb gimn. klasių mokiniai kartu su mokytojais, mokyklos vadovais ir kapelionu Juozu Šiuriu.
Prieš bendrą maldą gimnazijos mokinių prezidentė Eglė Mockevičiūtė visų vardu pasveikino prelatą J. Šiurį vardo dienos proga ir palinkėjo gražių susitikimų su mokiniais, kantrybės ir Dievo palaimos.
„Žemaičių Kalvarijos kalnai“, prelato žodžiais tariant, labai prasminga malda, kurioje apmąstomas Kristaus kančios kelias, todėl būtinas susikaupimas ir pagarba.

Paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko Kovo 11-osios minėjimas. Renginį vedė gimnazistai Brigita Tamošauskaitė, Gintarė Raibužytė, Valentas Mika. Su šia prasminga mums, lietuviams, švente sveikino prelatas Juozas Šiurys. Pianinu skambino Edita Pliuskytė (IIIa gimn. kl.), o dainą ,,Noriu lėkt“ atliko Juozapas Rimeika (IVb gimn. kl.). Mokykloje svečiavosi Telšių rajono vyriausiasis architektas Algirdas Žebrauskas, kuris papasakojo Žemaitijos krašto istoriją, pristatė naujausius Telšių miesto statinius.

Maironiečiai tęsia veiklą

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos maironiečiai, vadovaujami mokytojos Gražinos Narmontienės, pakvietė savo draugus į susitikimą. Jame dalyvavo mokiniai iš Telšių ,,Džiugo“ vidurinės (vadovė A. Ramančauskienė), Eigirdžių (vadovė D. Juškienė) bei Viešvėnų (vadovė A. Adomaitienė) pagrindinių mokyklų. Šventė vyko mokyklos koplytėlėje. Visi vaikai prisistatė – dainavo, deklamavo, pasakojo apie nuveiktus darbus. Artimiau susipažinę maironiečiai išklausė žemaičių krašto poetės Ievos Sigitos Naglienės minčių apie rašytojo Just. Marcinkevičiaus kūrybą, kuri darė įtaką tautos likimui. Be to, poetė skaitė keletą savo eilėraščių ir atsakė į klausimus. Gimnazijoje svečiavosi ir Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius J. Petrauskas, kuris kartu su maironiečiais trečią kartą skaito lietuvių klasiką Maironį. Abiturientė Dovilė Sausdrovaitė dainavo pagal S. Nėries, Just. Marcinkevičiaus eiles. Aptartas veiklos planas. Balandžio 21 dieną planuojama vykti į Trakus, kur vyks Jurginės, poezijos konkursas ,,Pavasario balsai".

Penktokai – tikri dailininkai

Kovo 7 d. 5b klasės mokiniai (auklėtoja V. Juknevičienė) lankėsi Telšių parodų salėje, kurioje kartu su VDA Telšių fakulteto studentais ir jų dėstytoju Mindaugu Šimkevičiumi nuoširdžiai bendravo, piešė. Vaikams ypač įdomu buvo piešti pozuojantį žmogų. Kai kurie penktokėliai jautėsi it tikri dailininkai, atrado savyje slypintį naują talentą, kurį, kas žino, gal pavyks augant išpuoselėti.
Ir vaikai, ir studentai džiaugėsi darbais, vieni kitiems juos dovanojo, kilo minčių dėl tolimesnio bendravimo.

Kaziuko mugės šurmulys

Kovo 2 dieną per ilgąsias pertraukas prie aktų salės vyko Kaziuko mugė. Šiemet ją organizavo IIIb gimn. klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Aurelijos Ubartienės.
Mugėje, kaip visada, buvo galima nusipirkti įvairių mokinių dirbinių - apyrankių, auskarų, sagų, karolių, gėlių - ir kepsnių.
Visus lydėjo gera nuotaika!