• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2011-2012 m.m. archyvas

Viktorina

Lapkričio 30 d. (trečiadienį) per 5 ir 6 pamokas gimnazijos aktų salėje organizuojama viktorina ,,Ką aš žinau apie vyskupą Vincentą Borisevičių ir mūsų gimnaziją?” 5-6 klasių mokiniams.

Viktorinos klausimai docx

Tolerancijos diena gimnazijoje

Lapkričio 16-oji yra Tarptautinė Tolerancijos diena. Jos simbolis šiais metais – Tolerancijos laivas. Prisiminėme Senajame Testamente, Pradžios knygoje, minimą Nojaus arką, į kurią Nojus paėmė savo vaikus ir visų gyvūnų po porą, kad neišnyktų įvairios rūšys. Laive jie turėjo gyventi draugiškai ir taikiai. Šis iš Šventojo Rašto pavyzdys rodo kitokiam pakantumą, kurio turime mokytis.
Mūsų gimnazijos mokiniai ne tik diskutavo šia tema, ieškojo faktų Lietuvos istorijoje, bet ir piešė Tolerancijos laivus, rašė mintis. Kartu su mokytojomis Marija Krajinskiene, Janina Bucevičiūte, Jurgina Monkuviene, Ligita Kumžiene antrojo aukšto fojė parengė stendą. Visi suprato, kad tolerancija – ne abejingumas, o aktyvi gėrio ir pagarbos kupina kitam žmogui laikysena. Aktyviausiai dalyvavo abiturientai ir 6a klasės mokiniai.

Malda už mirusius artimuosius

Spalio 28 dieną prieš pamokas paskutinį kartą mūsų bendruomenė kalbėjo Švč. Mergelės Marijos rožinio maldą. Po jos smuiku atliekama liūdna melodija (smuikininkė IIIa kl. mokinė Karina Augucevičiūtė) mums priminė, kad artėja Visų Šventųjų diena ir Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo, susikaupimo diena. IIIa kl. mokiniai V. Kasparavičiūtė, R. Stankevičius, K. Augucevičiūtė, J. Čiutytė kvietė pamąstyti apie gyvenimo laikinumą, mirtį. Skambėjo aštuntokių atliekama lietuvių liaudies daina „Našlaitėlė“. Už mirusiuosius sukalbėjome „Amžiną atilsį“. Po to prelatas J. Šiurys padėkojo už nuoširdžią maldą visą spalio mėnesį, jautrumą ir pakvietė ant savo mirusių artimųjų kapų ne tik padėti gėlės žiedą, uždegti žvakelę, bet ir išklausyti šv. Mišias, pasimelsti. Tokią galimybę turėjome visi, nes spalio paskutinį sekmadienį Katedroje vėl mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose.

Konstitucijos diena

Spalio 25-oji – Lietuvos Konstitucijos diena. Minint šią svarbią dieną, mūsų gimnazijos 5-IV klasių mokiniai laikė projekto ,,Drąsinkim ateitį“ teisininkų parengtą pagal Konstituciją egzaminą.
Džiugu, kad, minint Lietuvos Konstitucijos dieną, mus aplankė ir su šia švente pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Bukauskas. Jis abiturientams padovanojo knygeles ,,Lietuvos Respublikos Konstitucija“, linkėjo būti aktyviems ir atsakingiems, pakvietė aplankyti LR Seimą.

Mokinių prezidentės inauguracija

Spalio 20 dienos rytą po Švč. Mergelės Marijos rožinio maldos vyko naujosios mokinių prezidentės inauguracija. Šią šventę pradėjo Jonas Kniuras (IIb kl.). Patiestu takeliu, skambant muzikai, įeina buvęs gimnazijos prezidentas Paulius Miečius (IVa kl.) ir neseniai išrinkta prezidentė Eglė Mockevičiūtė (Ib kl.). Perskaitoma Šventojo Rašto ištrauka, giedamas mokyklos himnas, padėkojama buvusiam prezidentui. Rinkimų komisijos pirmininkė Kristina Petreikytė (IIb kl.) perskaito protokolą, ir gimnazijos prezidentė E. Mockevičiūtė, padėjusi ranką ant Šventojo Rašto, duoda priesaiką, pabučiuoja mokyklos vėliavą. Choras gieda ,,Viešpatie, laimink ją”. Po giesmės prezidentė taria žodį, dėkoja mokiniams, pasitikėjusiems ja. Šventę baigia kapelionas Juozas Šiurys.

Rugsėjo 26 d.- Europos kalbų diena

   Rugsėjo 23d. ir 26d. gimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena. Gimnazijos erdves papuošė projekto „Stendas lange“ medžiaga anglų kalba, pateikta ir kita informacija apie kalbas, jų mokymosi reikšmę.
   Penktadienį per ilgąsias pertraukas vyko intensyvūs 12 kalbų (anglų, vokiečių, rusų, lotynų, ispanų, italų, čekų, švedų, lenkų, prancūzų, latvių, žemaičių) mini kursai, kuriuose aktyviai dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Kalbų mokė tam pasiruošę vyresniųjų klasių moksleiviai.
   Įgytas žinias apie Europos kalbas mokiniai galėjo parodyti viktorinoje „Moki kalbą - žinai kelią“, kuri vyko salėje pasitelkiant moderniąsias IT (mokytojų parengtas žaidimas - ruletė). Penktų, septintų ir pirmųjų gimnazijos klasių grupėje šauniausia buvo Ib klasė, o vyresniųjų grupėje nugalėtoja tapo IIa klasė. Kiekviena komanda buvo pamaloninta saldžiais prizais. Aktyviausi žaidėjai, kuriuos išrinko komandų nariai, sulaukė ne tik aplodismentų, bet ir papildomų dovanėlių.