×

Pranešimas

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/20110829
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2011-2012 m.m. archyvas

PROJEKTAS „BAT KAMA AT?“ („Kiek tau metų?“)

   Šiais mokslo metais Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje vykdomas projektas  „500 žydų mergaičių ir moterų, gyvenusių Telšiuose, švietimas“. Projekto sumanytoja Isabelle Rozembaum kartu su  Rochesterio universiteto (JAV) Medicinos fakulteto rektoriumi prof. Cyril Meyerowitz rugsėjo pradžioje atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir lankėsi gimnazijoje, kur  susitiko su mokyklos direktoriumi Robertu Ežerskiu bei projekto koordinatorėmis -  istorijos mokytoja Janina Bucevičiūte, anglų kalbos  mokytojomis Jūrate Normantiene ir Lina Garbaliauskaite.

Skaityti daugiau...

Kelionė Šventojo Rašto puslapiais

Rožinio malda – tai kelionė Šventojo Rašto puslapiais, primenančiais svarbiausius Dievo Motinos Marijos ir Dievo Sūnaus Jėzaus gyvenimo momentus. Ši malda svarbi kiekvienam tikinčiajam. Visą spalio mėnesį kiekvieną rytą prieš pamokas mūsų gimnazijos bendruomenės nariai kalba Švč. Mergelės Marijos rožinio vieną ,,paslaptį“ (Rožinis yra sudarytas iš dvidešimt Jėzaus ir Marijos gyvenimo ,,paslapčių“). Ši bendra malda mus kviečia susimąstyti ir dar kartą pažvelgti į save, brandinti gilesnį tikėjimą, perkainoti savo gyvenimą, padėkoti už begalinę Dievo meilę žmogui.

Kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 12 dieną mūsų gimnazijos abiturientai, jų auklėtojos Jurgita Daukšaitė, Lena Miltenienė, istorijos mokytoja Janina Bucevičiūtė vyko į Šiluvą, dalyvavo atlaiduose. Po šv. Mišių valandėlę praleido gamtoje, kur kepė dešreles, linksmai žaidė kamuoliu. Grįždami namo, apžiūrėjo Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną. Po pietų Šiluvoje lankėsi ir kiti mokytojai. Jie Koplyčioje, pastatytoje toje vietoje, kur 1608 metais apsireiškė Švč. Mergelė Marija, dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo prelatas Juozas Šiurys.

Mokinių tarybos ataskaitinis susirinkimas

Rugsėjo 7 dieną aktų salėje gimnazijos prezidentas Paulius Miečius ir klasių seniūnai aptarė praėjusius metus, numatė pagrindines veiklos gaires naujiems mokslo metams. Nutarta, jog kiekviena klasė teiks pasiūlymus, o mokinių taryba atrinks geriausius. Išrinkti du nauji atstovai, kuruosiantys 5-8 klasių mokinių veiklą. Tai septintokas Albinas Kiršis ir šeštokė Daina Pociūtė. Susitarta ir dėl naujų gimnazijos prezidento rinkimų. Jie vyks spalio pradžioje.

Rugsėjo Pirmosios šventė

Ateik, ateiki
Prie mokyklos slenksčio
Ir atiduoki,
Kas sunku, netikra.
Ateik, ateiki
Į vaikystės slėnį -
Čia skaisčios spalvos
Ir balti šešėliai,
Kurie padės užkopti


Tau į kalną... Šiemet Rugsėjo Pirmosios šventė vyko Telšių Katedroje. Abiturientai iškilmingai ir jaudulio pilna širdimi atlydėjo pirmokėlius - mažiausius mūsų draugus. Visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, kurias aukojo prel. Juozas Šiurys. ,,Svarbiausia stiprinti savo ryšį su Kristumi“,- ragino jis. Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį visus bendruomenės narius kvietė dalyvauti Šv. Mišiose. Tyliai skambant giesmei atnašas nešė abiturientai ir pirmokai. Po jų 15 metų kunigystės proga pasveikintas buvęs gimnazijos kapelionas monsinjoras Rimantas Gudlinkis. Sveikinimo žodį tarė ir mokyklos direktorius Robertas Ežerskis, kuris pasidžiaugė augančia, stiprėjančia gimnazija, ir Telšių Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė. Savo mintimis visus pradžiugino LMP narys Jonas Kniuras ir mokyklos prezidentas Paulius Miečius. Vėliau eilėraščius deklamavo mažieji pirmokėliai, o po jų žodis buvo suteiktas dvyliktokams. Abiturientai pasveikino ne tik eilėmis, bet ir daina. Šventė baigėsi susitikimu su auklėtojomis klasėse.
Gimnazijos bendruomenei linkime neišsenkančio optimizmo net ūkanotomis valandomis!

Stovykla ,,Mes už lyderystę ir savanorystę"

{gallery}20110829{/gallery}

Nuo rugpjūčio 1 iki 21 dienos Telšiuose svečiavosi Italijos saliziečiai – septyni įvairių universitetų studentai ir jų vadovas kunigas Don Alberto. ,,Mes organizuojame stovyklas, kuriose siekiame skleisti idėjas jaunimui, skatiname būti gerais krikščionimis ir puikiais žmonėmis. Stovyklų tikslas – jaunimo lyderių ruošimas ir savanorystės pradmenys“,- kalbėjo dvasininkas.
Tris savaites ir mūsų gimnazijoje vyko dieninė stovykla. Pirmąją savaitę buvo ruošiami lyderiai. Kitas dvi – skleidžiama geroji patirtis. Svečiai mūsų vaikus mokė rankdarbių, itališkų šokių, žaidimų. Tarp stovyklautojų užsimezgė itin glaudus ryšys.
Lyderiai iš Italijos Žemaitijos sostinėje lankėsi pirmą kartą ir džiaugėsi mūsų vaikų smalsumu, kantrybe, mokėjimu nuoširdžiai bendrauti.

Daugiau straipsnių...

  1. Aukų pagerbimas
  2. Šeimų turnyras