• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telšių teismas priėmė moksleivius

8b klasės mokiniai ir jų vadovė Kristina Ežerskienė vieną klasės valandėlę skyrė profesiniam veiklinimui. Jie svečiavosi Telšių apylinkės teisme, kur susipažino su socialine aplinka ir dirbančiųjų karjera. Telšių apylinkės teismo pirmininkė Vilija Liauzginienė moksleivius sutiko savo kabinete, papasakojo apie teismų darbą, struktūrą, pristatė darbuotojus. Teismo pirmininkės padėjėja Aida Stulpinienė moksleiviams parodė posėdžių sales. Vaikai galėjo įsivaizduoti save vienoje ar kitoje situacijoje – tiek kaltinamųjų, tiek teisėjų. A. Stulpinienė ne tik atsakė į klausimus, bet ir papasakojo, kokius darbus atlieka prokurorai, notarai, antstoliai, teisėjai, advokatai. Smalsauta, kokių savybių ir gebėjimų turi turėti teismų darbuotojai, kokio reikia išsilavinimo, kas atsitinka teisėjui, jeigu jo nagrinėta byla apskundžiama aukštesnei instancijai. Moksleiviams atvertos ir archyvo patalpos. Aštuntokai nustebo, kad čia tiek daug bylų. Jie jau žinojo, kad už kiekvienos bylos slepiasi ilgos teisėjo darbo valandos, skirtos tų bylų tyrimui.
Dėkojame teismo pirmininkei V.Liauzginienei už suteiktą galimybę apsilankyti Telšių apylinkės teisme.
Daiva Gramalienė,Karjeros koordinatorė