• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tikinčiųjų malda Motinai Marijai

Gegužės mėnuo mus visus pakvietė atverti savo širdis Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Todėl gimnazijos bendruomenė kiekvieną šio mėnesio rytą, prieš pamokas, renkasi antrojo aukšto fojė bendrai maldai. Čia visi kartu su kapelionu prelatu Juozu Šiuriu ir direktoriumi Robertu Ežerskiu gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją. Juk Marija yra gražiosios, kilniosios meilės Motina. Ketvirtadienio (gegužės 15 d.) rytą paminėti Šeimos metai. 5-IV klasių mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Reginos Kumžienės ir choreografijos mokytojos Jūratės Valatkienės, atliko kompoziciją  „Tikėjimas – šeimos gyvastis“.