• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paskutinio skambučio aidai ...

Neseniai su gimnazija atsisveikino  XXIV abiturientų laida - 43 mokiniai.  Rytą jie rinkosi į gimnazijos koplytėlę, kurioje šv. Mišias aukojo prelatas Juozas Šiurys. Po jų auklėtojos Laima Šimulienė ir Daiva Jurgaitytė dvyliktokus pakvietė į paskutinę pamoką. Vėliau šventė tęsėsi aktų salėje. Ją ruošė trečių gimnazijos klasių mokiniai, jų vadovai Saulius Damanskis, Regina Kumžienė. Visi išeinantiems nuoširdžiai linkėjo svajonių išsipildymo, sėkmės egzaminuose.