• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2013-2014 m.m. archyvas

Dainų dainelė

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ - unikalus, turintis ilgametes tradicijas  muzikinis renginys, kuriame  puoselėjama dainavimo kultūra, skatinama gabių vaikų meninė saviraiška, atrenkami geriausi  šalies jaunieji solistai ir vokaliniai ansambliai. Malonu pranešti, kad šio konkurso IV etapo 10-me TV koncerte, kuris vyks  balandžio 26 dieną, dalyvaus mūsų gimnazijos vokalinis –instrumentinis ansamblis „Pupa“ (2-3 klasių mokiniai: Matas Dargužis, Pijus Andrijauskas, Augustė Mileikytė, Asta Pociutė, vadovės Kristina Būtienė , Rima Bomblauskienė), Nr. 14 ir  Gabrielė Petraitytė, mūsų gimnazijos abiturientė, dainuos lietuvių liaudies dainą „Teka, teka“ (gitaromis gros Vytautas Steckis, Klaidas Kauneckas, perkusija Jokūbas Masčinskas, vadovė Elena Martinkienė), jos Nr.18. Kviečiame aktyviai balsuoti už ansamblį (Nr. 14) ir solistę (Nr.18). Primename - iš vieno IP adreso galite balsuoti tik kartą.

Projekto susitikimas Helsinkyje

Projekto „Comenius“ partnerių antrasis susitikimas Suomijoje
Šiais mokslo metais Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija dalyvauja Socrates Comenius daugiašaliame mokyklų partnerystės projekte „Tėvynė Europoje ar be Tėvynės Europoje?“. Kovo 31 - balandžio 5 dienomis Suomijos sostinėje Helsinkyje įvyko antrasis projekto dalyvių susitikimas. Į jį susirinko mokiniai ir mokytojai iš  Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, Portugalijos, Turkijos, Lietuvos ir Suomijos. 8a klasės mokinės Gabija Būtaitė ir Bernadeta Zakarauskaitė, 8b klasės mokinys Jokūbas Juškevičius, IIa gimnazijos klasės mokiniai Vilius Varpučianskis ir Gintautas Kėras,  lydimi mokytojų Laimos Šimulienės, Marijos Krajinskienės ir Vilijos Juknevičienės, dalyvavo pamokose, Comenius klasės užsiėmimuose, projektinėje veikloje, susipažino su Helsinkio įžymybėmis.

Skaityti daugiau...

PILIETIŠKUMO PAMOKA

Balandžio 4 dieną (penktadienį) mūsų gimnazijoje svečiavosi iš Vilniaus garbūs svečiai – Gintaras Steponavičius, teisininkas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs LR Švietimo ir mokslo ministras, ir Gabrielius Liaudanskas (Svaras), hip hop grupės G&G Sindikatas įkūrėjas ir lyderis, vokalistas, grupės dainų tekstų bei muzikos kūrėjas, hiphopo pradininkas Lietuvoje. Jie trečių klasių gimnazistams dialogo forma vedė nuotaikingą pilietiškumo pamoką. ,,Labai svarbu jaunam žmogui skaityti knygas, - teigė G. Steponavičius, - nes skaitymas lavina mąstymą.“ ,,Norint ką nors pasiekti, pirmiausia reikia norėti, turėti tikslą“, - mintimis dalinosi Svaras. Jas pagrindė Rūtos Meilutytės, Ričardo Berankio pavyzdžiais. Pamokos pabaigoje svečiai atsakė į klausimus. Gimnazistai suprato, kad negalima būti pasyviems, kad žmonės yra stiprūs tik siekdami savo tikslų.

Konferencija, skirta K. Donelaičiui

Kovo 28 dieną mūsų gimnazija organizavo respublikinę literatūrinę – istorinę konferenciją „Kristijono Donelaičio asmenybės ir kūrybos santykis su kultūra“, kuri  vyko Telšių Žemaitės dramos teatre. Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių r. savivaldybės meras Vytautas Kleiva, LR Seimo nario Valentino Bukausko linkėjimus perdavė jo padėjėja Regina Lukauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir padėkojo renginio partneriams – Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, UAB „Žemaitijos pienas“, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai, Žemaitės dramos teatrui, Telšių r. savivaldybės Švietimo,kultūros, sporto,ir jaunimo reikalų skyriui, Telšių švietimo centrui – mūsų gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Pirmojoje konferencijos dalyje pranešimus apie lietuvių literatūros pradininką K. Donelaitį skaitė garbūs svečiai: doc. dr. Darius Kuolys iš Vilniaus, doc. dr. Roma Bončkutė iš Klaipėdos, Sigitas Narbutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius, Petras Gedvilas, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojas, Janina Bucevičė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja. Antrojoje konferencijos dalyje pasidalinę į dvi grupes savo pranešimus, menines programas  pristatė mokiniai, atvykę iš Telšių rajono ir įvairių respublikos mokyklų.

Konferencija, skirta Šeimos metams

Dviejų gimnazijų - Telšių Vincento Borisevičiaus ir Varnių Motiejaus Valančiaus - antrųjų klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis Gražina Narmontiene ir Rasa Baginskiene iš anksto ruošėsi Šeimos metams skirtai konferencijai ,,Esame didžiulė šeima, kurios nariai rūpinasi vienas kitu“ (Popiežius Pranciškus).
Kovo 26 dieną Žemaičių vyskupystės muziejuje, Varniuose, vyko pirmoji konferencijos dalis. Jos dalyvius pasveikino Varnių parapijos klebonas Jonas Petrauskis, Telšių meras Vytautas Kleiva, muziejaus direktorius Antanas Ivinskis. Joje 11 mokinių sakė iš anksto paruoštas viešąsias kalbas. Kiekvienas pranešėjas pristatė pasirinkto šventojo gyvenimą, veiklą, analizavo jo asmenybės bruožus. Klausytojai išgirdo daug įdomios informacijos apie šventuosius – Juozapą, Pranciškų Asyžietį, Antaną Paduvietį, kunigą Joną Bosko ir jo motiną Margaritą, Oną, Moniką, Emiliją, Švč. Mergelę Mariją ir kitus. Mokinių mintis apibendrino Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė Irena Daubarienė.
Balandžio 2 dieną mūsų gimnazijos koplyčioje vyko šios konferencijos antroji dalis. Sveikinimo žodžius tarė kapelionas prelatas Juozas Šiurys, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Telšių meras Vytautas Kleiva. Išklausyta 13 pranešimų. Gimnazistai pasakojo apie palaimintuosius Joną Paulių II-ąjį, Jurgį Matulaitį ir šventuosius - Juozapą Rapolą, Roką, Kazimierą, Motiną Teresę, Elžbietą, Teresėlę ir kitus. Visi dalyviai suprato, kad šventieji buvo paprasti žmonės – teisingi, sąžiningi, geri, pripažindavo klaidas, atsiprašydavo, darė mažus darbus, bet su meile, padėdavo kitiems. Mokiniai daug šiltų žodžių išgirdo iš Prelato, Vyriausiosios  specialistės Irenos Daubarienės, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorės Irenos Peleckienės ir kitų. Suaugusieji linkėjo gimnazistams šventųjų sąraše rasti savo autoritetą, juo sekti, laikytis dorybių, elgtis taip, kaip moko bažnyčia, gyventi su Kristumi.

Gyvasis tautos žiedas

Kovo 25 dieną mūsų gimnazijos ansamblis dalyvavo Telšių parodų salėje, kur vyko moksleivių dainų festivalis „Dainos iš tremties“, skirtas masinio Lietuvos gyventojų trėmimo 65-sioms  metinėms. Aštuntos klasės ansamblis padainavo tris kūrinius: „Alytė“, „Palinko liepa šalia kelio“, „Ir tas dulkėtas  traukinys“ (vadovė Elena Martinkienė).