• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2013-2014 m.m. archyvas

Netradicinės nuotraukos

Mūsų gimnazijos IIIb klasės mokinys Lukas Navickis, skaitydamas mokslines knygas, atkreipė dėmesį į nuotraukas, kuriose 200 kartų priartinti daiktai. Jam kilo mintis iš labai labai arti pažvelgti į macro pasaulį. Mokinys, žaisdamas su buitiniu mikroskopu, teleskopu nufotografavo įvairių medžiagų, daiktų paviršių, faktūras: cukraus kruopelyčių, druskos kristalų, degtukų sieros, džinsų, batų raištelio, net žemės gabalėlio paviršių. Dailės mokytoja Ligita Kumžienė paskatino L. Navickį šias nuotraukas parodyti Jums, skaitytojai.

Sausio 13-osios minėjimas

Kasmet Lietuvoje vykdoma pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 metų  sausio 13-osios įvykiams paminėti, drąsuoliams, paguldžiusiems galvas už mūsų laisvę, pagerbti. Prie šios akcijos prisijungė ir mūsų gimnazijos bendruomenė. Pirmosios pamokos pradžioje, languose  degant žvakutėms, 10 minučių mokytojai klasėse vaikams  pasakojo, ką jie žino apie Sausio 13-osios įvykius, dalijosi savo, tėvų  ir senelių prisiminimais.  Vėliau antrojo aukšto fojė vyko minėjimas. Renginio organizatoriai sukūrė labai panašią skaudžių įvykių aplinką:  tamsa, laužas, žmonės,  laikantys rankose trispalves vėliavėles, kariai savanoriai. Susikaupę klausėme abiturientės Gabrielės Petraitytės atliekamos dainos „Laisvė“, stebėjome literatūrinę – muzikinę kompoziciją,  kuri dar kartą  priminė, koks prasmingas ir kilnus  žmonių, paaukojusių gyvybę, gyvenimas. Vėliau mokytoja Vilija Juknevičienė kalbėjo apie tai, kas yra Tėvynė, Laisvė. Ji papasakojo apie projekto „Tėvynė Europoje ar be tėvynės Europoje?“ veiklą, demonstravo Europos kalendoriui skirtus gimtojo krašto tema mokinių piešinius. Vakare mokyklos bendruomenė dalyvavo ir miesto renginyje. Aktyvus dalyvavimas minėjime, susikaupimas, rimtis dar kartą įrodė, kad mirtis 1991 metų žiemą šventė tik laikiną pergalę. Laisvės gynėjai yra gyvi mūsų širdyse ir atmintyje.

Konkurso nugalėtojai

Sausio 14 dieną Telšių Žemaitės dramos teatre vyko ,,Dainų dainelės 2014“ rajoninis turas. Į zononį turą pateko mūsų gimnazijos 2-3 klasių moksleivių ansamblis ,,Pupa“ (vadovė Kristina Būtienė) ir IVb gimnazijos klasės mokinė Gabrielė Petraitytė (vadovė Elena Martinkienė).
Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės Mažeikiuose!

Prisiminus kalėdinę popietę „Šventoji naktis“

Šv. Kalėdų ypač nekantriai laukė vaikai. Todėl mūsų gimnazijoje gruodžio 20 dieną tikybos mokytoja Regina Kumžienė  organizavo popietę „Šventoji naktis“. 4a klasės mokiniai, padedant šiai mokytojai, parodė vaidinimą apie Jėzaus gimimą. 1b klasės mokytoja Ona Staigienė su dramos būrelio nariais paruošė kalėdinę pasaką, o 4b klasės mokiniai vaidino pasakojimą „Beatliejaus tvartelis“. Mokinius paruošė mokytoja Ramunė Šemetienė. Be to, skambėjo dainelė, kurią atliko 3b klasės mergaitės, vadovaujamos mokytojos Birutės Narmontienės. Popietės pabaigoje mokytojos  Kristinos Būtienės vadovaujamas choras atliko nuotaikingą kalėdinę dainą. Renginio svečias kapelionas J. Šiurys visiems palinkėjo gražių ir prasmingų šv. Kalėdų bei Dievo palaimos, paragino Jėzaus gimimo dieną nepamiršti aplankyti Dievo namus ir taip pagerbti gimusį Kūdikėlį Jėzų.

Naujametinė šventė

Gruodžio 27 dieną gimnazijos aktų salėje vyko 5-7 klasių mokinių Naujametinis karnavalas. Šioje linksmoje šventėje mokiniai dainavo, šoko, žaidė.  Kiekviena klasė turėjo padainuoti karaoke dvi  tris žinomų atlikėjų dainas. Paaiškėjo, kad gimnazijoje yra gražiai dainuojančių vaikų. Vėliau šventės vedėjai visiems pateikė užduotį: vaikai turėjo sukurti eilėraščio posmą pavartodami iš anksto gautus žodžius. Kiekvienos klasės kūryba buvo savita ir graži. Vėliau šventės dalyviai žaidė įdomų žaidimą, po kurio pavaišinti skaniu pyragu. Karnavalas baigėsi šokiais ir dainomis. Visiems buvo linksma. Ir mokinių, ir mokytojų veiduose švytėjo šypsenos...

Susitikimas su Aušra Maldeikiene

Mūsų gimnazijoje įvyko susitikimas su VU docente ekonomikos mokslų daktare, religijos mokslų magistre Aušra Maldeikiene. Pirmiausia dėstytoja susitiko su gimnazistais, kuriems papasakojo apie ekonomikos mokslo atsiradimą,  jo evoliuciją. Mokiniai atidžiai klausėsi lektorės, kuri yra ir ekonomikos vadovėlių autorė, pateikė jai klausimų.
Vėliau A. Maldeikienė apie krikščionišką ekonomiką ir vertybes kalbėjo tėvams ir mokytojams. Viešnia pristatė savo knygą „Melo ekonomika“, kurioje atskleidžia, kiek neteisingos melu ir sukčiavimais grįstos ekonomikos yra mūsų valstybėje. Ji džiaugėsi  Popiežiaus Pranciškaus paskelbtu apaštališkuoju paraginimu Evangelii gaudium („Evangelijos džiaugsmas“). Lektorė palietė ir opius pensijų didinimo, algų kėlimo, euro įvedimo Lietuvoje klausimus.
Susitikime taip pat kalbėta apie šių dienų problemas. Pati A. Maldeikienė, daugiau kaip 10 metų dirbusi mokykloje, lygino Lietuvos ir Taivano mokyklas, mat neseniai ji pusmetį šioje šalyje stažavosi. Jos nuomone, mūsų mokiniams iš azijiečių reikėtų pasimokyti stropumo ir darbštumo. O tėveliai galėtų mažiau kritikuoti mokytojus, nes mokytojas – ne šoumenas, atėjęs jų vaikučių linksminti.
Be to, viešnia per adventą kvietė pamąstyti apie amžinąsias vertybes, ar mes patys visada sąžiningai elgiamės, ar darome teisingus pasirinkimus. Juk geresnis gyvenimas, teisinga ekonomika ir politika prasideda nuo mūsų pačių sprendimų.

Eugenijus Zakarauskas, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos socialinis pedagogas