• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2013-2014 m.m. archyvas

Rekolekcijos – susikaupimo renginys

Gruodžio 20 dieną aktų salėje mūsų gimnazijos mokiniai susitelkė tik dvasiniam gyvenimui. Čia vyko rekolekcijos – susikaupimo renginys, kuriame buvo gilinamasi į save ir savo santykį su Dievu. Jas vedė kunigas Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupo sekretorius, jis padėjo apmąstyti patirtį ir išgyvenimus. Svečias kalbėjo, kad įvairūs kasdieniniai rūpesčiai žmogų, ypač jauną, nutolina nuo Dievo. ,,Dievas visada šalia mūsų, nors mes to ir nejuntame“,- akcentavo kunigas.
Po pamokų į rekolekcijas rinkosi ir mokytojai.

Prie Kūčių stalo

4b klasės mokiniai ir jų mokytoja Ramunė Šemetienė ketvirtą kartą pakvietė tėvelius, senelius, gimnazijos kapelioną J. Šiurį į popietę. Vaikai svečiams paruošė vaidinimą pagal Bruno Ferrero tekstą ,,Banginis prakartėlėje“, grojo dūdelėmis, dainavo, minė mįsles, deklamavo eilėraščius. Pragramėlę  paruošė ir mokinių tėveliai. Jie, grodami  gitaromis, atliko keletą dainų bei giesmę ,,Tyli naktis“. Susėdę prie Kūčių stalo, visi dalijosi kalėdaitį, vieni kitiems linkėjo ramybės, gerumo, šilumos ir Dievo palaimos. Sveikinimo žodį tarė ir prelatas J. Šiurys.

Chorų šventė

Gruodžio 11 dieną Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko devintoji rajono bendrojo lavinimo mokyklų chorų šventė „Betliejaus žvaigždė“. Joje dalyvavo 19 mokinių chorų ir ansamblių, iš viso apie 350 dainininkų iš Telšių  rajono. Dainorėlius  sveikino Telšių savivaldybės administracijos vyr. specialistė Alvita Nebeskienė, Telšių savivaldybės kultūros centro direktorė Birutė Juozapavičienė, prelatas Juozas Šiurys.
Pilnutėlėje bažnyčioje muzikos mylėtojai klausėsi adventinių ir kalėdinių giesmių. Šventėje dalyvavo du mūsų gimnazijos chorai – jaunučių choras ,,Pupa“ (vadovė Kristina Būtienė) ir jaunių choras „Svajokliai“ (vadovė Elena Martinkienė). Solo dainavo Petraitytė  Gabrielė (IVb kl.), gitara akomponavo Čekaitė Kornelija (Ia kl.).

Gimnazistai liejo žvakes

Gruodžio 4 dieną, baigiantis Tarmių metams, karjeros koordinatorė Daiva Gramalienė į gimnaziją pakvietė Žemaitijos nacionalinio parko Kultūros paveldo skyriaus vedėją Aldoną Kuprelytę, kuri Ib ir IIa gimn. klasių mokiniams vedė integruotą lietuvių kalbos ir tikybos pamoką „Advento papročiai literatūroje ir religijoje“ . Pamokoje mokiniai klausėsi žemaitiško A. Kuprelytės pasakojimo apie mūsų tautos advento tradicijas bei papročius, sužinojo, kaip senoviniu būdu lieti bičių vaško žvakes. Įdomiausia pamokos dalis - žvakių liejimo procesas. Kiekvienas mokinys pajuto senovinio amato dvasią, dvelkiančią šiluma ir nepakartojamu kvapu.

Rajoninė etnovakaronė

Lapkričio 28 dieną mūsų gimnazijoje vyko rajoninė etnovakaronė „Skrynios paslaptys“, kurią organizavo choreografijos mokytoja Jūratė Valatkienė kartu su Telšių rajono savivaldybės kultūros centru. Joje dalyvavo apie 80 IX-XII klasių mokinių iš Telšių „Atžalyno“ (mokytojos Dinara Dacienė ir Jadvyga Martinkienė) ir Nevarėnų (mokytoja Ingrida Budginienė) pagrindinių mokyklų, Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos (mokytoja Diana Beržienė), Telšių Žemaitės (mokytoja Rūta Jonkienė) ir Telšių Vincento Borisevičiaus (mokytojos Jūratė Valatkienė, Daiva Jurgaitytė, Elena Martinkienė) gimnazijų. Dalyviai pristatė keturis Lietuvos etninius regionus: Aukštaitiją (Telšių Žemaitės gimnazija), Dzūkiją (Tryškių Lazdynų Pelėdos vid. m-kla), Suvalkiją (Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija), Žemaitiją („Atžalyno“ pagrindinė m-kla). Kiekviena komanda atliko įvairias užduotis: demonstravo pasirinkto etninio regiono XIX a. tautinius kostiumus, pristatė tradicinį patiekalą, folklorinį šokį, pasakojo pasirinkta tarme, dainavo, žaidė ar minė mįsles. Vakaronėje pakilią nuotaiką palaikė Kultūros centro folklorinis ansamblis „Spigėns“, vadovaujamas Dianos Bomblauskienės, ir „neieškanti žodžio kišenėje“ renginio vedėja Alina Mišeikytė. Už Lietuvos etninių regionų kultūros propagavimą ir kūrybingą pasirodymą etnovakaronėje „Skrynios paslaptys“ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir Telšių savivaldybės administracijos vyr. specialistė Alvita Nebeskienė padėkojo mokiniams, jų mokytojoms ir įteikė padėkos raštus, prizus, kuriuos įsteigė UAB „Novitera“. Nuoširdžiausi padėkos žodžiai bei dovanos buvo skirti ir folklorinei kapelai „Spigėns“, jos vadovei D. Bomblauskienei ir Kultūros centro renginių vedėjai A. Mišeikytei.

Viktorina „Pasirokoukem žemaitiška“

Mūsų gimnazijos Lietuvių kalbos metodinio būrelio mokytojos (pirmininkė K.Ežerskienė) surengė lietuvių kalbos tarpmokyklinę 6-7 klasių viktoriną  „Pasirokoukem žemaitiška“, skirtą Tarmių metams. Viktorinos tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, skatinti domėtis gimtąja kalba, tarmėmis.
Renginyje dalyvavo gimnazijos bendruomenės narė Irena Daubarienė, kuri skaitė savo žemaitiškus kūrinius. Kapelionas prelatas Juozas Šiurys pasveikino Telšių „Kranto“ ir Telšių „Ateities“ pagrindinių mokyklų bei mūsų gimnazijos komandas.
„Gimtoji kalba ateina iš vaikystės, iš tėvų namų, iš senelių ir prosenelių, gimtoji kalba yra ta, kurią gauname iš Motinos“,- taip renginį pradėjo mokytoja K. Ežerskienė. Po to komandos atliko užduotis, kurias vertino tikrų  užsispyrusių žemaičių komisija: gimtosios tarmės mylėtoja I.Daubarienė, direktoriaus pavaduotoja E.Martinkienė, mokytojai S.Damanskis, V. Bartkus, etnokultūros būrelio „Senolių skrynia“ vadovė mokytoja B.Narmontienė. Komisijos nariai atidžiai stebėjo, vertino bei komentavo mokinių  pasirodymus ir atliktas užduotis. Labiausiai nustebino dalyvių namų darbai. Šeštokų komandos turėjo žemaitiškai papasakoti įdomų nutikimą, o septintokai - nufilmuoti tarmiškai kalbantį žmogų. Vėliau mokiniai atliko  kūrybines užduotis: su žemaitiškais žodžiais kūrė ketureilius, „vertė“ tarmiškus žodžius bei sakinius į bendrinę kalbą, juos iliustravo, kūrė žemaitiškus ketureilius ir akrostichus. Džiugu, kad mokiniai parodė kūrybingumą ir visas rungtis puikiai įveikė.
Renginį paįvairino etnokultūrinio būrelio „Senolių skrynia“  pasirodymai. Šaunieji dainorėliai padainavo žemaitiškas dainas,  o mažoji Juventa papasakojo savo sukurtą istoriją „ Kap aš maža buvau“.
Komisija, susumavusi balus, nusprendė, kad visi yra verti apdovanojimų: „Nuogniausių“ komandos vardas atiteko Telšių „Ateities“, „Mundriausių“ ir „Truopniausių“- mūsų gimnazijos, „Ukatniausių“- Telšių „Kranto“  pagrindinės mokyklos komandoms. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti renginio organizatorių prizais ir pagyrimo raštais.