• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2013-2014 m.m. archyvas

Netradicinė pamoka

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje Politinių  kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių skyriaus pirmininkės Adolfinos Striaukienės iniciatyva gimnazistams vyko netradicinė istorijos pamoka, skirta Lietuvos laisvės kovoms atminti. Joje  prisimintas 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje sovietų nužudytas  mūsų gimnazijos globėjas  Vyskupas Vincentas Borisevičius.
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, laisvės kovų metraštininkas  Zenonas Jaška pasidalijo  prisiminimais apie dalyvavimą rezistenciniame judėjime, užsiminė apie savo Golgotos kelią Vorkutos lageriuose, kur  sutikti buvę laisvės kovų dalyviai  su juo bendravo apie Lietuvos Laisvės Armijos Žemaičių regiono ir jos pagrindu vėliau  susikūrusios  Žemaičių apygardos partizanų kovas už laisvę. Prisiminti partizanų vadai Kazys Veverskis, Jonas Simaška – Liepa, Vladas Montvydas – Žemaitis ir kiti. Prelegentas pažymėjo, kad  buvę partizanai labai pagarbiai kalbėjo apie Vyskupą Vincentą Borisevičių, likusį net persekiojimų ir kankinimų metu ištikimą Dievui ir Tėvynei. Jis pabrėžė, kad Vyskupas gynė Lietuvos laisvės siekius, susitikime su partizanais ypač akcentavo, kad būtina vengti civilių žmonių žudynių, kėlė aukštus partizanų, kaip laisvės kovų dalyvių, moralinius kriterijus.
Netradicinėje  istorijos pamokoje dalyvavęs gimnazijos kapelionas prel. dr. Juozas Šiurys pažymėjo, kad  Vincentas Borisevičius  buvo gilaus tikėjimo žmogus, visu savo gyvenimu liudijęs Kristų, brutalaus totalitarizmo sąlygomis gynęs žmogaus orumą ir kiekvieną, ypač pažemintą ir paniekintą,  žmogų laikęs  savo broliu ir seserimi Kristuje. Todėl Vyskupas padėjo Raudonosios armijos kariams, patekusiems į nacių nelaisvę, gelbėjo žydus, o Sovietų Sąjungai reokupavus Lietuvą, rėmė tautos laisvės, taip pat ir tikėjimo laisvės, siekius.
Kapelionas pakvietė visus  melstis į Dievo Tarną Vincentą Borisevičių, prašant jo pagalbos bei užtarimo pas Viešpatį bei melsti Dievą, kad Vyskupas greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju ir vėliau šventuoju.

Istorikė Janina Bucevičė

Profesinio informavimo išvyka

Lapkričio 26 dieną Ib ir IIb gimnazijos klasių mokiniai kartu su auklėtojomis K. Ežerskiene ir L. Garbaliauskaite vyko į pažintinę profesinio informavimo ekskursiją Klaipėdoje. Ją organizavo karjeros ugdymo specialistė Daiva Gramalienė. Pirmiausia kino centre mokiniai žiūrėjo filmą „Ekskursantė“ apie viltį ir lemtį, meilę ir draugystę, pasiaukojimą ir geraširdiškumą bei neišmatuojamą meilę Tėvynei. Vėliau gimnazistai Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultete susipažino su įvairių studijų programomis, lankėsi universiteto laboratorijose ir stebėjo atliekamus tiriamuosius darbus, susijusius su jūrų ekosistemomis. Po to jie aplankė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotąjį pėstininkų batalioną. Batalione mokiniams papasakota apie savanorišką karinę tarnybą ir galimybes, kaip tapti profesinės karo tarnybos kariais. Daug patyrę ir sužinoję gimnazistai džiaugėsi kelione.

Sugrįžus iš konferencijos

Lapkričio 29 dieną lietuvių kalbos mokytojos K. Ežerskienė ir S. Krasauskienė kartu su mokinių grupe dalyvavo teorinėje - praktinėje konferencijoje „Žemaičiu kalba – žemaičiu dvasės ėr būda ėšraiška“, skirtoje Tarmių metams. Renginys vyko Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje. Pranešimą „Lietuviu kalbuos žuodė givibė ir mūsa tarmės“ skaitė Šiaulių universiteto docentas, filologijos mokslų daktaras Juozas Pabrėža, kuris įrodė, jog žemaičių tarmė prilygsta kalbai. Praktinėje konferencijos dalyje „Išlek gervelė“ mūsų Ib klasės gimnazistai M. Juškaitė, M. Jurgutis, M. Dovydauskis ir D. Račys žemaitiškai skaitė tekstą „Kap kaima mergelka ištekiejė“ (mokinius ruošė mokytoja K. Ežerskienė). Malonu, kad ir mokytojai, ir mokiniai puoselėja savo gimtąją žemaičių šneką.

Advento pradžia

Gruodžio 2 dieną, prieš pamokas, visa gimnazijos bendruomenė rinkosi antrojo aukšto fojė. Čia vyko  rytmetys, kurį organizavo tikybos mokytoja Regina Kumžienė. Dalyviai išgirdo Kalėdų istoriją, keletą giesmių, eilėraščių. Kapelionas prelatas Juozas Šiurys uždegė pirmąją Advento žvakę. Pasak jo, labai svarbu, kad  Kristus gimtų kiekvieno mūsų  širdyje. Tradiciškai  atidaryta 5-IV gimnazijos klasių mokinių Advento vainikų paroda.

Sveikai maitinkimės!

„Jautiesi  taip, kaip maitiniesi“, - ne kartą esame girdėję  posakį.  Tyrimais nustatyta, kad valgant sveiką maistą  galima pagerinti savo sveikatą, savijautą ir prailginti gyvenimą.  Siekiant  paskatinti sveikai maitintis, gimnazijoje vyko renginys „Sveikas maistas – atgaiva ne tik kūnui, bet ir sielai“. Jame  dalyvavo  šeštų,  septintų, aštuntų ir pirmų  gimnazijos  klasių mokiniai,  jų auklėtojos. Visi  noriai gamino valgius iš sveikų produktų. Komandos  vertintos  už  stalo serviravimą, originalumą  ir sveikiausią maistą. Visų klasių patiekalai buvo labai skanūs, estetiškai patiekti, o lankytojai  kultūringai aptarnauti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė A. Danupaitė  dėkoja mokiniams, klasių auklėtojams,  ypač dailės ir technologijų mokytojai Marijai  Krajinskienei, be kurios šis renginys būtų ne toks „skanus“.

Įdomi edukacinė programa

5a klasės mokiniai su auklėtoja Aurelija Ubartiene lapkričio 19 d. dalyvavo Klaipėdos brass kvinteto edukacinėje programoje „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Aktorius Linas Zubė, į pagalbą pasitelkęs lėles paukščius Šarką ir Pelėdžiuką, žaismingai vedė brass kvinteto koncertą, pristatė varinius pučiamuosius instrumentus, atlikėjus ir jų atliekamus kūrinius.
Linksma istorija pasakoja, kaip du paukšteliai, apsigyvenę Koncertų salės užkulisiuose, patenka į scenos prižiūrėtojo rankas. Čia ir užsimezga pokalbis, koncerto aptarinėjimas ir klausymasis. Smalsusis Šarkiukas vis klausia, o viską išmanantis Pelėdžiukas išmintingai atsako. 
Penktokai susipažino su variniais pučiamaisiais instrumentais: trimitu, trombonu, valtorna, tūba. Kartu su Šarka ir Pelėdžiuku klausėsi Klaipėdos brass kvinteto atliekamo šelmiško V. Trojano „Varlės romanso“, populiariosios H. Mancini „Rožinės panteros“ bei S. Joplino „Išdaigininko“, taip pat H. Purcello, S. Scheidto, J. S. Bacho – Ch. Gounod, C. M. von Weberio kūrinių.