• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Švč. Mergelės Marijos litanija

Gegužės pirmąjį sekmadienį šventėme  Motinos dieną. Motinų Motina yra Švč. Mergelė Marija. Ji pagimdė Jėzų Kristų, kuris savo kančiomis išpirko žmonių nuodėmes. Todėl visą šį mėnesį,  kaip ir kiti katalikai,  mūsų gimnazijos  bendruomenė prieš pamokas renkasi antrojo aukšto fojė ir kartu su kapelionu prelatu Juozu Šiuriu, direktoriaus pavaduotoja Elena Martinkiene, tikybos mokytoja Regina Kumžiene gieda  Švč. Mergelės Marijos litaniją.