• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Konkursas Pašvęstųjų gyvenimo metams

Gegužės 12 dieną Telšių „Atžalyno” pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių, lankančių tikybos pamokas, „Proto mūšis”, skirtas Pašvęstųjų gyvenimo metams. Renginio tikslas - skatinti iniciatyvą, švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, susipažinti su Pašvęstojo gyvenimo bendruomenėmis, vienuolijų istorija, dvasingumu, dabartine veikla, misijomis bei ugdyti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendruomeniškumo kompetencijas. Renginį organizavo Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba. Jame dalyvavo ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 8-II klasių mokiniai - Jacinta Zakarauskaitė, Vytautas Petrikas, Evaldas Vainavičius, Jokūbas Juškevičius, Laura Bagočiūtė, Klaidas Kauneckas - bei jų tikybos mokytoja Regina Kumžienė. Komandų žinias vertino kompetentinga komisija: Švietimo skyriaus vedėja D.Mažeikienė, tikybos mokytojų kuratorė I.Daubarienė, Telšių dekanas J.Šiurys, Katechetinio centro vyr. metodininkė M.Petrauskaitė ir sesės vienuolės iš Kretingos. „Proto mūšyje” buvo penki etapai. Po kiekvieno etapo kalbėjo komisijos nariai, o sesės vienuolės papasakojo, kaip ir kada pajuto savo pašaukimą. Šis renginys išties paliko didelį įspūdį visiems dalyviams, kurie įgijo nemažai naujų žinių ir buvo apdovanoti įvairiais prizais ir padėkos raštais už aktyvumą.