• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užklasinio skaitymo pamoka

Gegužės 11 dieną pirmose gimnazijos klasėse vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta užklasinio skaitymo pamoka, kurios tikslas – skatinti paauglius skaityti knygas, jas įvairiai interpretuoti bei recenzuoti. Joje, be mūsų gimnazijos bibliotekininkės Ramunės Zeniauskienės, dalyvavo Telšių rajono savivaldybės  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė, vyr. bibliografė Gintarė Kačinskienė, bibliotekininkė Jurgita Dubinskienė ir Telšių ,,Ateities“ pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinės. Viešnios gimnazistams įdomiai ir išsamiai pristatė šių metų populiariausias paauglių  knygas, o mokinės - savo sukurtus filmukus pagal skaitytus siužetus.