• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Piligrimų kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 10 dieną po pamokų ketvirtų klasių gimnazistai, jų auklėtojos Lina Garbaliauskaitė, Gražina Narmontienė, kiti mokytojai, lydimi kapeliono prelato Juozo Šiurio, gimnazijos direktoriaus Roberto Ežerskio, vyko į Šiluvą.

Ten Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštėje dalyvavo šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi, kad katalikškos bendruomenės savo veikla ir gyvenimu skleistų Evangelijos džiaugsmą. Katalikiškų bendruomenių dieną Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, aukodamas šv. Mišias, visiems tikintiesiems linkėjo Dievo artumo, bendruomeninės tikėjimo patirties, kuri praturtina kiekvieno žmogaus gyvenimą. Po šv. Mišių, pasimeldę Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, telšiškiai svečiavosi Bernotuose ir Pasandravyje, aplankė poeto Maironio sodybą-muziejų, kartu pasidžiaugė rudenėjančia gamta.