• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turininga Baltų vienybės diena

Rugsėjo 22 dieną mūsų gimnazijos šeštokai, lietuvių kalbos mokytoja Gražina Narmontienė kartu su Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Eigirdžių pagrindinės mokyklos maironiečiais, jų vadovėmis – mokytojomis Vlada Vengriene, Nijole Vaišnoriene, direktore Danute Juškiene - vyko į Alytaus rajono Butrimonių miestelį.

Į sambūrį, skirtą Baltų vienybės dienai, iš visos Lietuvos susirinko daugiau kaip 500 maironiečių. Pirmiausia dalyviai Išganytojo bažnyčioje išklausė šv. Mišių, susipažino su bažnytiniu menu. Vėliau, grojant pučiamųjų instrumentų orkestrui, visi skubėjo į gimnaziją, kurios vidiniame kieme vyko istorijos pamoka, garbingai Lietuvos praeičiai pažinti. Po jos maironiečiai aplankė Punią. Ten kopė į Margirio piliakalnį, regėjo saulės apšviestą Nemuną, jo žaliąsias pakrantes, bendravo su kariais, pietavo. Grįždami namo, svečiavosi poeto Justino Marcinkevičiaus tėviškėje Važatkiemyje, Prienų rajone. Birštone apžiūrėjo Vytauto Didžiojo paminklą, įkopę į Vytauto kalną, pasigrožėjo rudens spalvomis pasipuošusiais gimtinės vaizdais..