• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dievą įsileikime į savo širdis...

„Jėzus tiesia tau savo rankas“,- tai giesmės žodžiai, kurie skambėjo iš mokinių lūpų ir jų vadovės Ernestos Dargužienės lapkričio 17-ąją Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos koplytėlėje.

Tą dieną ramiausioje mokyklos vietoje susirinko garbūs svečiai: JE vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, prelatas Juozas Šiurys, Telšių r. savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyriausioji specialistė Irena Daubarienė, EP nario Antano Guogos padėjėja Telšių mieste Jolanta Rupeikienė, Živilė Mimgaudienė, statybininkas Renatas Žutautas -  mokytojai ,   7-IV klasių atstovai. Visus bendrai maldai subūrė  gimnazijos globėjo Vincento Borisevičiaus – kandidato į palaimintuosius - mirties minėjimas, tabernakulio šventinimas, noras pasidžiaugti naujai sutvarkyta patalpa.
Prieš šv. Mišias prelatas J. Šiurys pasidžiaugė gražia, jaukia koplytėle, išreiškė viltį, kad ji taps patraukliu dvasinio gyvenimo židiniu. O gimnazistai Mantvydė Juškaitė, Arnas Meškaitis, Albertas Songaila trumpai papasakojo  vyskupo kankinio  V. Borisevičiaus biografiją, skaitė šio dvasininko užrašus, kuriuose raginama  mylėti visus žmones, visada gyventi santaikoje. Sovietams okupavus Lietuvą, jis pasisakė prieš bažnyčios persekiojimą, todėl buvo įkalintas Vilniaus kalėjime ir 1946 m. lapkričio 18 d. sušaudytas.
Vyskupas Linas OFM padovanojo tabernakulį ir jį pašventino. Po to aukojo šv. Mišias. Perskaitęs Šventojo Rašto ištrauką, jis paragino tikinčiuosius įsileisti Dievą į savo širdis taip, kaip pasielgė Šv. Elžbieta, kuri, būdama jauna, neteko vyro, buvo išvaryta iš namų, bet vis tiek labai mylėjo gyvenimą ir Jėzų matė vargšuose. Šventosios gyvenimas – puikus liudijimas tikintiesiems, kad tik dalindamasis gerumu tapsi turtingas.
Po šv. Mišių administracijos direktorius S. Urbonas  visai mūsų gimnazijos bendruomenei linkėjo Dievo palaimos, o gimnazijos direktorius R. Ežerskis nuoširdžiai padėkojo vyskupui, prelatui, administracijos direktoriui, skyriaus vedėjai, p. J. Rupeikienei, p.  Ž. Mimgaudienei, statybininkams, valytojoms ir kitiems geros valios žmonėms, materialiai padėjusiems remontuojant ne tik koplytėlę, bet ir tikybos kabinetą, skaityklą, koridorių, ir išreiškė viltį, kad  koplytėlė – ramiausia, gražiausia gimnazijos vieta – nebus tuščia, kad ją lankys visi bendruomenės nariai, čia ateis pasimelsti stiprybės ieškodami ir mokytojai, ir mokiniai.

Gražina Narmontienė, mokytoja