• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Belaukiant Kristaus atėjimo

Lapkričio 25 dieną, po pamokų, grupė gimnazijos bendruomenės narių – Ia klasės mokinių tėvų atstovė Sandra Liauksminienė, technologijų mokytoja  Marija Krajinskienė, pavaduotoja Elena Martinkienė, šaunus būrelis I-II klasių gimnazisčių – vyko į Žemaičių  muziejaus „Alka“ buities skyrių.

Ten visus pasitiko net trys edukacinio užsiėmimo vadovės, arklys, pakinkytas į brikelę, kuris visus norinčius smagiai važinėjo po muziejaus teritoriją. Vienoje  troboje vadovės  mokė iš linų pluošto ir tujų šakelių pagaminti paukščius. Visi kartu liejo vaškines žvakes, sakė vieni kitiems kalėdinius linkėjimus, nupynė du advento vainikus, kurių vienas visą prieškalėdinį susikaupimo laikotarpį bus padėtas gimnazijos antrojo aukšto fojė, o kitas padovanotas Telšių kunigų seminarijai.