• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ateitininkų kelionė

Mūsų gimnazijoje veikiančios ateitininkų kuopos nariai lapkričio 20 dieną vyko į Vilnių, kur dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose.

Ši diena buvo skirta Lietuvos kariuomenei. Ateitininkai ne tik turėjo progos dalyvauti šv.Mišiose, kurias aukojo Lietuvos ateitininkų dvasios vadas arkivyskupas Gintaras Grušas, bet ir aplankė nuostabų Bažnytinio paveldo muziejų, Arkikatedros bazilikos požemius bei Valdovų rūmus. Nepaprasto džiaugsmo suteikė pabendravimas su ateitininkais iš kitų Telšių rajono mokyklų (kartu su mumis vyko ateitininkų kuopų nariai iš Telšių ,,Džiugo“, Žemaitės, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų)  bei buvusiais mūsų kuopos nariais, kurie šiuo metu studijuoja Vilniuje.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos globėja Jurgita Raudytė