• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etnovakaronė „Po žemaitiška pastoge“

 Lapkričio 27-osios vakarą  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos  koridoriuose, klasėse girdėjosi nuotaikingas šurmulys ir visur jautėsi šventiška nuotaika.

Mokiniai su savo tėvais globėjais, mokytojais,  persirengę tautiškais rūbais, ir mokytoja Živile Gureckiene  bei jos auklėtiniais ruošė žemaitiškų patiekalų stalą.  Renginio organizatorė šokio mokytoja Jūratė Valatkienė kartu su Telšių kultūros centro kapelos ansambliu „Spigėns“ (vadovė D.Bomblauskienė)  bei renginio dalyviais – personažais  Petru Kurmeliu (IIa kl. mok. Edvinas Kazlauskas) ir piršliu Zoliu (IVb kl. mok. Rimgaudas Barauskis) įžengė į salę ir imitavo atvykimą  pas kitus rašytojos Žemaitės personažus Kupsčius: tėvą ( IVa kl. mok. V. Varpučianskis) ir motiną ( IVa kl. mok. E. Juodėlaitė), taip paskelbdami  etnovakaronės „Po žemaitiška pastoge“  pradžią. Kupsčių dukrai Marcelei (IVa kl. mok. Ugnė Žilevičiūtė) Petras Kurmelis (IIa kl. mok. Edvinas Kazlauskas) piršlybų vakaro pradžioje paskyrė dainą „Mano gimtinė“, kurią atliko 8b kl. mokiniai su auklėtoja J.Daukšaite. Jiems pasiruošti padėjo muzikos mokytoja Elena Martinkienė.  Mokinių įteikta duona  ,,žemaičių namų šeimininkui“, gimnazijos direktoriui Robertui  Ežerskiui suteikė galimybę pirmajam pasveikinti bendruomenės narius su šia švente. Tą vakarą gimnazijos kapelionas prelatas J. Šiurys priminė,  kaip svarbu pajausti visos bendruomenės narių bendrystę tokio pobūdžio renginiuose prieš pasitinkant  adventinį laikotarpį. Vakaronės dalyvius šiltais žodžiais pasveikino ir renginio svečiai: tėvų komiteto pirmininkė  J. Rupeikienė ir Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė  I. Daubarienė.
           Visą vakarą žemaitiškai šmaikštavo renginio vedėjai Marcelė ir Petras Kurmelis,  mokiniai su auklėtojais dainavo žemaičių krašto  dainas, žaidė liaudiškus žaidimus, šoko įvairius šokius. Kartu linksminosi ir visiems buvo smagu. Vadovė, visiems nuoširdžiai dėkodama už aktyvų dalyvavimą, tikisi, kad kitais metais vėl pavyks visus sukviesti į panašų bendruomenės renginį.

           Mokytoja Jūratė Valatkienė