• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Savaitė be patyčių

Kaip visa Lietuva, taip ir mūsų mokykla dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių 2016“. Visą savaitę pradinių klasių mokiniai aiškinosi, kas yra  patyčios. Jie suprato, jog patyčios – toks elgesys, kai vieni vaikai skaudina bei žemina kitus  ir tą nemalonų elgesį kartoja, nors ir mato, kad kitam vaikui tai nepatinka.  Patyčios vyksta tuomet, kai kažkas nuolat kabinėjasi žodžiais ar veiksmais, pravardžiuoja ar erzina, stumdo ar kitokiais veiksmais užgauna, gadina arba atiminėja kito daiktus, apkalbinėja arba ignoruoja, gąsdina arba grasina, siuntinėja piktas, erzinančias sms žinutes ar elektroninius laiškus.  

Pradinių klasių mokiniai kartu su vaiko gerovės specialistais daug diskutavo, analizavo įvairias situacijas, aiškinosi, kas yra skundimas, o kas - pagalbos šauksmas. Vaikai išsakė įvairiausias mintis ir  padarė išvadą: jei iš tavęs tyčiojasi – tu neturi su tuo kovoti vienas! Buvo nutarta, jog, iškilus patyčioms, vaikas turi imtis tokių veiksmų:
1. Netylėk, o papasak. Pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi, – kam nors apie tai papasakoti. Nebijok pasakyti apie priekabiautojus, nes jie elgiasi neteisingai ir neturi teisės skriausti nei tavęs, nei kitų.
2. Nekreipk dėmesio į priekabiautojus. Ryžtingai, tvirtai pasakyk „Ne”, po to apsisuk ir nueik savo keliu. Tiesiog taip priekabiautojui daug sunkiau tave erzinti.
3. Venk tų vietų, kuriose, tavo manymu, dažnai lankosi priekabiautojai. Toks elgesys tau gali padėti išvengti nemalonų susitikimą su priekabiautojais.
4. Nepulk priešintis priekabiautojams, ypač jei jauti, kad jėgos nelygios. Tave gali sumušti arba gali būti apkaltintas tuo, kad pirmas pradėjai konfliktą arba muštynes.
5. Nebūk vienas. Dažniausiai priekabiautojai puola vaikus, kurie yra vieni. Labai svarbu, kad tu jaustumeisi saugus.
    Savaitės pabaigoje vaikai piešė rankas, o ant pirštų užrašė, kokių artimiausių žmonių galėtų prašyti pagalbos,  jeigu kas pradėtų tyčiotis.
NEBŪNA GRAŽIŲ PATYČIŲ. PATYČIOS - TAI NE HUMORAS. JUOKAUJAMA  NORINT PASILINKSMINTI, TYČIOJAMASI – NORINT ĮSKAUDINTI.

Socialinis pedagogas Valdas Dargužis