• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Švietimo forumas „Mokytojų lyderystė“

      2016 m.  gegužės 19 dieną į Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją rinkosi rajono ugdymo įstaigų atstovai, kur vyko švietimo forumas „Mokytojų lyderystė“. Renginį organizavo Telšių švietimo lyderių bendrija. Forume dalyvavo lektorės: Rasa Šnipienė - Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, Vida Kamenskienė – Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokymų ir išorės vertintojų akreditavimo skyriaus vedėja bei Virginija Vaitiekienė – Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė.

Renginį savo meniniais pasirodymais pradėjo šiais metais švietimo lyderių bendrijos veiklą koordinuojančios mokyklos – Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai: Matas Dargužis, 4a kl., Jokūbas Juškevičius, IIb kl. ir Monika Butaitė, IIIb kl. Forumo dalyvius sveikino gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ir kapelionas prelatas Juozas Šiurys linkėdami mokytojams dvasinės stiprybės, išminties dirbant labai sunkų ir atsakingą mokytojo darbą.  
      Forumo vedėjas - Lyderių bendrijos pirmininkas Tomas Ubartas – savo kalboje įvardijo forumo pagrindinį tikslą - suburti diskusijai Telšių rajono švietimo bendruomenę spręsti aktualius švietimo klausimus. Renginio dalyviai diskutavo apie prasmingų pokyčių įgyvendinimą švietime, mokytojo „lyderystės“ auginimą, numatė veiklos kryptis ateičiai. Buvo pasidžiaugta „Lyderių laiko 2“ projekto nauda: mokytojai įgijo patirties ir kompetencijų formaliose ir neformaliose studijose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, užsimezgė bendradarbiavimas tarp rajono mokyklų, naudingos pažintys su Lietuvos pedagogų bendruomene.
      Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokymų ir išorės vertintojų akreditavimo skyriaus vedėja Vida Kamenskienė kalbėjo apie mokinių pasiekimus ir pažangą, pateikė duomenų, kokie faktoriai daro įtaką mokinio mokymosi rezultatams. Akcentavo tai, kad  reikia sutelkti dėmesį į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant jam tinkamą pagalbą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.
      Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Vaitiekienė  apžvelgė Biržų, Ignalinos, Kretingos, Prienų, Rokiškio, Šakių ir Vilniaus savivaldybių, kurios dalyvavo „Lyderių laiko 2“ projekte,  sukurtus modelius.
      - Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė apibendrino visų 15-kos pilotinių savivaldybių modelius pagal plėtros sritis. Vienos savivaldybės labiau orientuojasi į lyderystės plėtrą, kitos į bendradarbiavimą, o trečios – į profesinį tobulinimą ir institucinę plėtrą. Plačiau kalbėjo apie Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose bei siūlė pasinaudoti jų patirtimi.
      Po pertraukos vyko dalyvių diskusija pagal išsikeltus probleminius klausimus. Mokytojų išsakytas mintis apibendrino forumo moderatorius Tomas Ubartas ir viešnia Virginija Vaitiekienė. Renginio pabaigoje padėkos žodį tarė Telšių rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Mizgerienė