• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2015-2016 m.m. archyvas

Dievą įsileikime į savo širdis...

„Jėzus tiesia tau savo rankas“,- tai giesmės žodžiai, kurie skambėjo iš mokinių lūpų ir jų vadovės Ernestos Dargužienės lapkričio 17-ąją Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos koplytėlėje.

Tą dieną ramiausioje mokyklos vietoje susirinko garbūs svečiai: JE vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, prelatas Juozas Šiurys, Telšių r. savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyriausioji specialistė Irena Daubarienė, EP nario Antano Guogos padėjėja Telšių mieste Jolanta Rupeikienė, Živilė Mimgaudienė, statybininkas Renatas Žutautas -  mokytojai ,   7-IV klasių atstovai. Visus bendrai maldai subūrė  gimnazijos globėjo Vincento Borisevičiaus – kandidato į palaimintuosius - mirties minėjimas, tabernakulio šventinimas, noras pasidžiaugti naujai sutvarkyta patalpa.
Prieš šv. Mišias prelatas J. Šiurys pasidžiaugė gražia, jaukia koplytėle, išreiškė viltį, kad ji taps patraukliu dvasinio gyvenimo židiniu. O gimnazistai Mantvydė Juškaitė, Arnas Meškaitis, Albertas Songaila trumpai papasakojo  vyskupo kankinio  V. Borisevičiaus biografiją, skaitė šio dvasininko užrašus, kuriuose raginama  mylėti visus žmones, visada gyventi santaikoje. Sovietams okupavus Lietuvą, jis pasisakė prieš bažnyčios persekiojimą, todėl buvo įkalintas Vilniaus kalėjime ir 1946 m. lapkričio 18 d. sušaudytas.
Vyskupas Linas OFM padovanojo tabernakulį ir jį pašventino. Po to aukojo šv. Mišias. Perskaitęs Šventojo Rašto ištrauką, jis paragino tikinčiuosius įsileisti Dievą į savo širdis taip, kaip pasielgė Šv. Elžbieta, kuri, būdama jauna, neteko vyro, buvo išvaryta iš namų, bet vis tiek labai mylėjo gyvenimą ir Jėzų matė vargšuose. Šventosios gyvenimas – puikus liudijimas tikintiesiems, kad tik dalindamasis gerumu tapsi turtingas.
Po šv. Mišių administracijos direktorius S. Urbonas  visai mūsų gimnazijos bendruomenei linkėjo Dievo palaimos, o gimnazijos direktorius R. Ežerskis nuoširdžiai padėkojo vyskupui, prelatui, administracijos direktoriui, skyriaus vedėjai, p. J. Rupeikienei, p.  Ž. Mimgaudienei, statybininkams, valytojoms ir kitiems geros valios žmonėms, materialiai padėjusiems remontuojant ne tik koplytėlę, bet ir tikybos kabinetą, skaityklą, koridorių, ir išreiškė viltį, kad  koplytėlė – ramiausia, gražiausia gimnazijos vieta – nebus tuščia, kad ją lankys visi bendruomenės nariai, čia ateis pasimelsti stiprybės ieškodami ir mokytojai, ir mokiniai.

Gražina Narmontienė, mokytoja

Įdomi profesinė išvyka

Lapkričio 4 dieną Ib klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Vilijos Juknevičienės,  lankėsi Telšių regioninio  profesinio mokymo centre (S. Daukanto g. 17, Telšiuose). Apsilankymo  tikslas - susipažinti su sektoriniu statybininkų mokymo centru, apžiūrėti  patalpas ir naujausias mokymo priemones.

Skaityti daugiau...

„SIELOS 2015” reklama

Lapkričio 2-4 dienomis Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos jaunuolių šokio grupės „Laikas“ mokiniai kartu su šokio mokytoja Jūrate Valatkiene dalyvavo XIV šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalio „Sielos 2015“ „gyvoje  reklamoje“, kuri buvo pristatyta Telšių rajono mokyklose.

Skaityti daugiau...

Sėkmingas konkursas

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato skelbtame piešinių konkurse „Policininkas - mano bičiulis“ ir laimėjo dvi prizines vietas.

Skaityti daugiau...

Forumas „Gimnazija, kurioje gera“

Spalio 9-ąją Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko Telšių regiono gimnazijų bendruomenių atstovų forumas „Gimnazija, kurioje gera“.

Skaityti daugiau...

Vytauto Mačernio keliais

Mes, abiturientai, kartu su lietuvių kalbos mokytojomis G. Jankauskaite, G. Gustiene, G. Narmontiene spalio 16 dieną keliavome garsaus žemaičių poeto Vytauto Mačernio gyvenimo keliais.
Pirma edukacinės ekskursijos stotelė – Seda. Ten mus pasitiko buvusi mokyklos direktorė Genoveita. Pirmiausia ji pristatė baroko stiliaus bažnyčią, kuri yra gražiausia Žemaitijos bažnyčia ne išore, bet vidumi. Iš tiesų Švč. Mergelės Marijos  ėmimo į dangų bažnyčia savo architektūra, detalių gausa išsiskiria iš kitų šio regiono sakralinės paskirties medinės architektūros pavyzdžių. Čia pamatėme nemažai originalių architektūros bruožų. Aplankėme ir kitą ne mažiau svarbų objektą - mokyklą, kurioje mokėsi būsimasis poetas V. Mačernis.

Skaityti daugiau...