• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mokslo ir žinių diena mūsų gimnazijoje

Rugsėjo pirmosios rytą gimnazijos bendruomenė rinkosi į Šv. Antano Paduviečio katedrą. Sugiedojus mokyklos himną, šv. Mišias aukojo kapelionas prelatas Juozas Šiurys. Mokytojai, mokiniai, jų tėveliai bendroje  maldoje prašė Dievo malonės ir palaimos visus naujus mokslo metus.

Šventinis Mokslo ir žinių dienos minėjimas vyko Katedros aikštėje. Atlikdamas nuotaikingą dainą, jį pradėjo Matas Dargužis, 5a klasės mokinys.  Renginį vedė mokytojos Ramunės Šemetienės paruošti mokiniai Žymantas ir Dominykas. Berniukams netrūko linksmumo ir išradingumo. Jie visus vaikus pakvietė deramai išlydėti vasarą, išvalyti galvas nuo nereikalingų minčių, kad tilptų naujos žinios, linkėjo labai daug gerų įvertinimų, netgi visus gautus dvejetus berniukai sudėjo į butelį ir ruošėsi išmesti į Masčio ežerą, kad šie niekada nebesugrįžtų... Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijos rektorius  kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Trumpą programėlę paruošė šaunieji pirmokėliai kartu su savo mokytojomis Kristina Būtiene, Rasa Kasparavičiene. Žodis buvo suteiktas ir mūsų abiturientams, gimnazijos tarybos narei Salomėjai Antanavičienei, naujai gimnazijos mokinių tarybos prezidentei Gustei Laukaitytei.
Po šventinio minėjimo visi kartu skubėjo į gimnaziją, kurioje vyko pirmosios pamokos su klasių auklėtojais.