• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Piligriminė kelionė

  Kaip ir kasmet, rugsėjo 7 dieną abiturientai, jų auklėtojos Živilė Gureckienė, Kristina Ežerskienė, gimnazijos darbuotojai kartu su kapelionu  prelatu Juozu Šiuriu vyko į Šilinių atlaidus Šiluvoje.

Ta diena buvo paskelbta Jono  Pauliaus II bei  katalikiškų  bendruomenių  diena. Telšiškiai kartu su kitų katalikiškų bendruomenių, organizacijų, draugijų bei maldos grupių nariais meldėsi prie jau kelis šimtmečius malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Klausydami pamokslo, jie prisiminė, kad prieš 23 metus tą pačią dieną Šiluvoje lankėsi 2014 m. paskelbtas šventuoju popiežius Jonas  Pauliaus II. Po šv. Mišių piligrimai aplankė  netoli Bazilikos stovinčią didingą Apsireiškimo koplyčią, kuri pastatyta Švč. Mergelės Marijos 1608 metais pasirodymo vietoje.
  Grįždami namo gimnazistai apžiūrėjo Tytuvėnų bernardinų vienuolyną, kuriame mokytoja Janina Bucevičė vedė edukacinę pamoką, ir Bernotus – kunigo, poeto Maironio tėvų sodybą–muziejų. Patyrę dvasinę ramybę ir pilnatvę visi piligrimai džiaugėsi kelione.