• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paminėtas V. Šekspyras

Mokykloje paminėtos Viljamo Šekspyro (1546 – 1616), genialaus dramaturgo ir poeto,  praktiko, teoretiko bei filosofo, 400 metų mirties metinės.

Ta proga lapkričio 16 dieną  aktų salėje vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei šokio kartojimo pamoka „V. Šekspyro kūryba – Renesanso epochos atspindys“ trečių gimnazijos klasių mokiniams. Netradicinę pamoką vedė net keturios mokytojos - Gaiva Gustienė, Gražina Jankauskaitė, Gražina Narmontienė ir Jūratė Valatkienė. Pasak  trečiokų, pamoka buvo  įdomi ir ji labai greitai prabėgo. Mat gimnazistai, išklausę pranešimų, patys raiškiai deklamavo Viljamo Šekspyro sonetus, vaidino tragedijos „Hamletas“ epizodus,  šoko „Menuetą“ ir „Valsą“,  kuriems įtaką darė Renesanso epocha.