• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Advento pradžia

Adventas visus žavi gražiomis tradicijomis. Viena iš jų yra vainikas. Tai namų ir bažnyčių puošmena, kuri paprastai daroma iš eglės šakų. Dar prieš adventą, lapkričio 24 dieną, mūsų gimnazijos bendruomenė po pamokų pynė advento  vainikus. Tada popietę pradėjo šeštokė Mažvydė, kuri atliko liaudies dainą apie dagilėlį.

Pavaduotoja Elena Martinkienė papasakojo advento atsiradimo  istoriją, o mokytoja Marytė Krajinskienė pristatė skaidres, kuriose buvo paaiškinta, kaip tinkamai pinti vainiką.  Lapkričio 28 dieną  aktų  salėje vyko adventinis rytmetys. Pirmiausia  tikybos mokytoja Regina Kumžienė ir šeštokės atliko kalėdinę giesmę, joms akomponavo Jokūbas ir Bernadeta. Perskaityta Šventojo Rašto ištrauka, paaiškinta, ką simbolizuoja 4 žvakės. Vėliau gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis uždegė pirmąją advento žvakę, o kapelionas prelatas Juozas Šiurys pašventino gimnazistų nupintus vainikus ir padėkojo už subtilų ir prasmingą darbą.