• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betliejaus link

Šv. Kalėdoms – Jėzaus gimimo šventei – Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė pradėjo ruoštis dar gruodžio 16-ąją. Tą dieną Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje  vyko rekolekcijos. Rekolekcijos - tai laikas, kai žmogus susitelkia tik dvasiniam apmąstymui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams labai svarbus kiekvienam katalikiškos gimnazijos mokiniui, mokytojui. Šiemet rekolekcijas vedė Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas Vygantas Gudeliūnas. ,,Dievas yra šalia, - kalbėjo patyręs dvasios vadovas, - iš tiesų Dievas yra visada su mumis, nors mes to ir nejuntame.“ Šiuolaikiniam žmogui, kurį vargina įvairūs kasdieniai rūpesčiai bei problemos ir kuris yra nutolęs  nuo Dievo, nuo Žodžio įsiklausymo, labai svarbi dvasinė ramybė, kurią tąkart ir patyrė gimnazijos bendruomenės nariai.

Gruodžio 19 dieną vyko kitas renginys. Antrokai gimnazistai kartu su technologijų mokytoja  Maryte Krajinskiene, pavaduotoja Elena Martinkiene, klasės vadove Laima Norviliene dalyvavo eglučių puošimo šventėje „Šventos Kalėdos kartu“. Tai buvo šilta, jauki  bendravimo šventė. Gimnazijos mokinių prezidentė Gustė atnešė  Paguodos laiškus vienišiems žmonėms. Kaip teigė lietuvių kalbos mokytojos Kristina Ežerskienė ir Sonata Krasauskienė, tai mokinių rašyti laiškai, kupini  atjautos, supratimo, noro dalintis savo širdies šiluma. Renginį vainikavo  susitikimas su katedros klebonu Dariumi Trijoniu, kuris palaimino visus  dalyvius.
 Gimnazijos aktų salėje gruodžio 21dieną surengta  adventinė popietė ,,Betliejaus link” .  3b ir Ib klasių mokiniai  bei 5-6 klasių ,,Giesmių” būrelio dalyviai, vadovaujami tikybos mokytojos Reginos Kumžienės ir pradinių klasių mokytojos Ramunės Šemetienės,  vilkėdami tautinius rūbus, pasakojo apie senovės lietuvių papročius: ką jie per adventą ilgais žiemos vakarais prie žibalinių lempų dirbdavo, kokius žaisdavo žaidimus, kokias giedodavo giesmes. Popietės rengėjai priminė Advento vainiko, simbolizuojančio rimtį, laukimą, keturių žvakių reikšmes, dvylikos  Kūčių valgių  simbolinę prasmę. Gimnazijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys ir direktorius Robertas Ežerskis, tardami sveikinimo žodžius, visai bendruomenei linkėjo įsileisti Kristų į savo širdis, su meile atsigręžti į savo artimuosius. O gruodžio 22 dieną 5-I gimnazijos klasių mokiniai pakvietė auklėtojas ir administraciją į kalėdinį koncertą, kurio pranešėjas buvo 7a klasės mokinys Kumža Gytis. Jame skambėjo pučiamųjų  orkestro atliekamas kūrinys ,,Džiaugsmingų šventų Kalėdų“, 8a klasės mergaitės šoko savo kūrybos advento šokį, o Ib klasės berniukai – šokį su lazdomis. Pabaigoje  jungtinis choras atliko kalėdinę dainą ,,Šventos Kalėdos kartu”.
Džiugu, kai prasmingiausios metų šventės beldžiasi į kiekvienus namus, į kiekvieno širdį. Gražių, šiltų šv. Kalėdų! Tegul atskubantys Naujieji būna gerų darbų metai! Tegul pildosi visų svajonės!